Årsmøte 2010

Referat Årsmøte NERR 2010


Onsdag 4. november 2009 18:30, Skipperstuen Sølyst.
Tilstede:
Martin, Lemax
Vidar, Jadarhus
Hallgrim, Rock Steady
Ottar, Clark Kent
Rosie, Jippi
Skjalg, Klara
Helge, Jadarhus
Aleksander, Fru Viste

3. Styret/valg
Frank Huth ble innvalgt i styret.
Vi takker John Kristian Kismul for en formidabel innsats for NERR i en årrekke.

4. NM 2010
Vi ønsker å stimulere til mer deltagelse på NM for båter i Rogaland. Et NM i ansees for å kunne hjelpe. Det ble besluttet å anmode Stavanger Seilforening om å søke om NM i 2010. Hallgrim setter i gang prosessen.
NERR må sørge for at det stiller minst 20 båter til start. Det har vært 23 aktive båter i regionen i 2009 og vi kan forvente 7-8 fra Bergen. NERR må ta på seg oppgaver utenom det tekniske arrangementet, som: Klasseregler / Teknisk kontroll, PR/Sponsor, Overnatting, Mat, Båtplasser, Sjøsetting/Opptak, Utlån/utleie av båter, Sosiale arrangementer.

5. Deltagelse på KM 2009
KM var flyttet fra vanlig helg på grunn av NM i X-35. Ikke alle fikk med seg dette. Ellers var en det kollisjon med Færderseilasen og Nordsjørittet.
Vi bør holde KM i midten av september som vanlig.
Etter avstemmning ble det bestemt at KM bør fortsatt være kun en dag for å sikre så høy deltagelse som mulig.

6. Ranking
Fra sesongen 2010 benytter vi nytt for poengberegningssystem i stede for modifisert Rinderle, siden støtte for dette er tatt bort fra SailWave. Regelansvarlig vil finne nytt system.
Følgende regattaer teller for NERR ranking 2010:
•    Onsdagsregatta Vår
•    Onsdagsregatta Høst
•    Stavangerseilasen
•    KM
Det blir ikke anledning til strykninger. Ved å ha få regattaer i rankingen ønsker vi å gi et tydelig signal om hvilke helge-regattaer Express-klassen skal prioritere.
Vi bør profilere noen av double-handed regattaene i regionen. Det burde være ypperlilg for de båtene som har problemer med å stille fullt mannskap i helgene.

7. Klassebevis/Regler
Alle båter skal ha LYS og Klassebevis.
Mannskap oppfordres til å være medlem av en seilforening. For KM, NM, o.l. må alle ombord være medlem i en seilforening.
Det oppfordres også til at man engasjerer seg i sin seilforening ved å komme med innspill, møte på generalforsamling og kanskje stille til et verv.
Vi beholder lokal regel med bruk av motor: Dersom en båt IKKE seiler med motor på fjordseilaser og onsdagsseriene, skal den legge 20kg i det store rommet helt bak i båten.

8. Vestlandsmesterskap
Forslag fra Hordaland om å arrangere VM i Bergen eller Stavanger. Hvor vert stiller båter tilgjengelig og besøkende stiller med egne seil.
Meget godt forslag fra Hordaland.
Helgeaktivitetene for Express har vært litt for tynt spredt utover tidligere år. Vi ønsker å fokusere deltagelsen mot færre regattaer for å få flere startende båter. Vi ønsker også å få flere Rogalandsbåter til å delta på NM.
I denne forbindelsen passer det ikke å innføre et VM i terminlisten for 2010.

9. Vintersamling – teori/regler
John Kristian Kismul kan kjøre en gjennomgang av regler. Onsdag 20. januar er satt av. Vi må samordne dette med eventuelle opplegg fra seilforeningene.
Dersom det er interesse for det, blir en eventuell ny samling planlagt på den første samlingen.

10. Treningssamling
Det er interesse for treningssamling på fjorden. Flere forslag til opplegg ble nevnt. Tidligere har vi prøvd å ha dette før sesongstart. Det har vist seg å være en travel periode. Vi bør heller prøve litt ut i sesongen.

11. Starting av joller tirsdag
Dette er en motytelse for start på onsdagsregatta i følge avtale mellom klasseklubbene for Snipe, X-35 og Express.
Det var 2 uanmeldte noshow for start av snipene i 2009. 3 personer er nødvendig ombord i startbåten for å få en god start. Dersom noen er usikker på å legge bane eller kjøre startprosedyre så bør vi se om vi kan finne noen med erfaring fra NERR eller Stavanger Seilforening.
Som tidligere år benytter vi resultatliste fra onsdagsregatta høst.

12. Banemannskap helg
Vi må bidra på regattaer for Joller, Snipe, X-35, og lignende.
Spesiell anmodning til Expresser som benytter seg av Stavanger Seilforenings sjenerøse tilbud om å benytte bølgebryter.

13. Eventuellt
Høringsnotat fra NSF: Lisens på seiling
Stor skepsis til hvorfor dette er nødvendig. Det burde gå an å få til nødvendig finansiering gjennom seilforeninger, klasseklubber og andre etablerte kanaler. Vi klarer ikke å se at beløpene det er snakk om står i forhold til hva vi føler vi mottar av tjenester fra NSF.
Lisens må knyttes mot båt og startkontingent. Det vil ikke være praktisk mulig med personlig lisens i den type miljø vi har for Express. Flere av båtene har veldig varierende mannskap. Dette er viktig for rekrutering til miljøet å kunne ta med interesserte. Det er vanskelig nok å finne nok mannskap til en båt uten krav om personlig lisens.
Vidar sender innspill fra klasseklubben til Stavanger Seilforening.
Bølgebryter i Stavanger Seilforening
Dette er kun et tilbud til aktive Expresser, dvs. deltar i regatta både som seilende og som banemannskap.
Alle må søke om plass hvert år.
Tilhenger
Vi trenger oversikt over lån/leie av tilhenger for transport, f.eks. i forbindelse med reise til NM. Følgende har henger: Happy Tuna, Viju, Ømi

14. Sosialt
Det ble vist video fra 5. Onsdagsregatta Høst 2009 tatt av Frank Huth. Filmen ble akkompagnert  av kaffe og kaker. Alle begynte å lengte etter å seile igjen. Strategiske valg ble entusiastisk analysert, diskutert, kritisert og beundret.

Expressklubben Rogaland

23/12/2009