Express i “disse koronatider”

Det har vært en usikker vår i 2020. Expressklubben har hele tiden fulgt med på hva regjeringen og Norges seilforbund har foretatt seg og anbefalt. Vi har også bevisst ikke bedt om medlemskontingent hittil i år, da flere i Norge har opplevd å bli permittert og økonomisk fremtid er usikker.

Det åpnes gradvis opp for NORrating doublehanded. Seilforbundet har lagt ut en ny veileder som åpner for treningsregattaer og sakte, men sikkert, ser det ut til at også seilingen for komme i gang igjen.

Da det er et behov for klassebevis dersom du skal delta i regatta, ber vi nå om innmeldinger i klasseklubben. Haster det med klassebeviset, kan du sende mail til post(at)expressklubben.com. Innmelding i klasseklubben finner du ved å følge denne linken

Medlemskap i Expressklubben koster 450,- som før. Tidligere har vi praktisert at kontingenten øker etter en gitt dato. Dette utgår i år.

Norgesmesterskap 2020

Årets NM er planlagt 21.-23. august i Kristiansand. Expressklubben har hatt løpende kontakt med Christiansands seilforening, årets NM-arrangør. Koronasituasjonen i Norge har også skapt usikkerhet rundt NM. I samråd med Christiansands seilforening planlegger vi gjennomføring av NM som normalt. Vi ønsker derfor at alle Expresseilere som planlegger å delta, forutsatt av at det er mulig, melder seg på så snart som mulig. Beløpet vil være refunderbart i sin helhet ved en evt. avlysning. Tidlig påmelding er svært viktig med tanke på forutsigbarhet for arrangøren. Påmelding finner dere her.

Fordi vi heller ikke ønsker å sette Christiansands seilforening i noen vanskelig økonomisk situasjon, har Expressklubben stilt et beløp som garanti.

NM 2021

Expressklubben har allerede arrangør for 2021 på plass. Det ligger dog en forutsetning om at NM 2020 gjennomføres som normalt. Dersom en evt. avlysning skulle finne sted, hvilket vi ikke tror, vil Kristiansand få muligheten på nytt neste år.

Hva skal seilerne planlegge for?

Vi ønsker at alle planlegger for en gradvis normalisering frem mot sommeren. Vi vil holde våre medlemmer oppdatert etterhvert som ny informasjon kommer til. Planlegg for ukentlige treningsregattaer og NM, så sees vi på vannet før dere vet ordet av det og det, det gleder vi oss vanvittig til!

X

Expressklubben Nasjonalt

18/05/2020