framtidige entypeklasser i Oslofjorden

Hei alle Expresseilere,

Vi har deltatt med vår FC8 “Flikk-Flakk” på onsdagsregattaene i Bundefjorden med unntak av onsdagene hvor KNS’ onsdagsregattaer har hatt forrang (hvor vi er medlem). Jeg har blitt mer kjent med expressens hastighet enn jeg har likt, og også det høye nivået på mannskapene ombord.

Det har i år ikke vært andre FC8-ere på regattabanen på Bundefjorden, og det er kun på Færdern hvor andre gode FC8-ere stiller. Et framtidig bytte av regattabåt er et nærliggende spørsmål, men til hvilken type?

Hvordan ser framtida ut for expressklassens del? Vil Expressklassen bestå som aktiv klasse i overskuelig framtid, eller er det blant mannskapene prat om å bytte klassebåt? Familien til en av oss har i år gått til innkjøp av en B/One. den er nok ikke like god som turbåt, men mye hurtigere enn en FC8, og den planer i virkeligheten og ikke bare på papiret, i den vindstyrken man har i indre Oslofjord. (Vår båts partytriks synes fortsatt å være en godt skjult hemmelighet, snart bare gjengitt i mytekalenderen)

Jeg hører gjerne hvilke tanker som foreligger rundt dette.

Mvh
Asbjørn Aas
pratemester, kokk, oversynser storseiltrim
N7252 Flikk-Flakk

Asbjørn Aas

15/10/2013