Klassebevis vs. LYS

I løpet av vinteren har det kommet inn flere spørsmål om forholdet mellom vårt klassebevis og LYS-bevis/målebrev. Klasseklubben har vært i kontakt med NSF for å få “fasitsvaret”.

Alle båter som ønsker å seile under LYS systemet i Norge må ha LYS-bevis. Dette gjelder selv om båten står i LYStabellen. For båter som står i LYS tabellen, og som er registrert som klassebåter i NORGE, gjelder klassereglene fullt ut og målene som står i LYS tabellen/bevis er kun veiledende. Med andre ord, har klassereglene forbudt GPS, elektronisk kompass m.m og fastsatt at puter m.m skal være ombord-så er det slik det skal være.

Til dere som seiler LYS-regattaer: Arrangøren kan med andre ord kreve at dere stiller med LYS-bevis/målebrev i tilegg til klassebeviset. Informasjon om hvordan man skaffer seg dette finner dere på www.seiling.org .Her finner dere også hvilke regler som gjelder, LYS tabell osv.

Legg merke til at båter uten gyldig klassebevis (se linken til venstre) kan ikke stille til start i regattaer i Express. Vær snar til å betale medlemskontigenten

Expressklubben Nasjonalt

23/12/2009