Referat fra styremøte 8. oktober 2013

6116_klubbe

Tilstede:

Trond Sverre Førde, Randi Wøien, Morten Larsen, Carl Olav Wickmann (via skype) og Camilla Foss Hanssen. Styret er beslutningsdyktig.

 

1. Konstituering av nytt styre

Trond Sverre fortsetter som styreformann, Randi Wøien fortsetter som økonomiansvarlig, Carl Olav Wickmann fortsetter som viseformann, Arne Riise som flåtekaptein Vestlandet, Morten Aagaard som flåtekaptein Østlandet, Morten Larsen trer inn som styremedlem og Camilla Foss Hanssen trer inn som PR-ansvarlig.

2. Mesternes Mester 2013

12 båter + en reserve er på plass.

NOR 2013 er lånt inn som demobåt til å stå på Aker Brygge. 1.000-2.000. Bilder, logo NM&NoM 2014 + expressklubben.com

Marianne Josefine Sunby Lorentsen og Camilla Foss Hanssen går inn som mannskap med RS Feva-vinnerne.

Camilla promoterer MM på nettsider, Facebook og Instagram

3. NM/NoM 2014

Expressklubben forsøker å få inn sponsorer til NM & NoM 2014. Alle styremedlemmene jobber opp mot eventuelle sponsorer og prøver få disse på plass innen neste styremøte. Camilla lager en markedsføringspakke som vi kan presentere eventuelle sponsorer.

Sponsorene vil få synlighet i promovideo (som publiseres ila 2013), klistremerker (startnummer) på båtene, flagg og synliggjøring i NoR, ol.

Vi vil se på overnattingsmuligheter for tilreisende i bobåter.

Organisering av NM fest vil falle under Oslo seilforening.

4. Webside – status, eventuelle forbedringer, webmaster

Carl Olav tar ansvar for nettsidene. Klubbvedtekter skal oppdateres etter vedtektsendring under årsmøtet, og styret/kontaktinfo må også oppdateres.

Ny NM/NoM øverst på siden fikses av Camilla.

5. Oppfølging av årsmøtevedtak på vektbegrensning

Det opprettes en diskusjonstråd på expressklubben.com vedrørende vektbegrensning for å hente inn meninger fra medlemsmassen. Eventuelt sees det på kjøre an avstemming/poll, og styret går videre med dette mot Sveriges Expresseglare.

6. Innspill til møte i Gøteborg vedrørende nordisk samarbeid

Trond reiser til arbeidsmøte, 10. november 2013 i Gøteborg (med alle skandinaviske Expressklubber tilstede) for å jobbe for Skandinavisk godkjenning av Expressen, og ett Nordisk Expressforbund. Det jobbes bla for at alle landene skal ha felles klassevedtekter.

7. Diverse

  • HM Kong Harald har kjøpt Express, NOR 997
  • Bergens Seilforening ber om hjelp for å få dekket regningen for ikke betalte middager under NM i Bergen på 7.800,- Deltakere betaler ikke til tross for purringer. Bergens seilforening sender over liste til Expressklubben over hvem som ikke har betalt og expressklubben bidrar først med purringer til de aktuelle deltakerne.
  • Ta lærdom av dette til senere arrangementer
  • Den aktuelle seilforening må ta ansvar for dette arrangementet, påmeldingslister og innbetaling.

Expressklubben Nasjonalt

19/11/2013