Klasseregler

I klassereglene til Albin Express finner du dokumentasjon på alt fra hvilket utstyr som skal være ombord når du konkurrerer med Expressen din, til minste tillatte tykkelse på bakenden av ror og kjøl.

Dokumentet er en pdf som blir vedlikeholdt av den svenske klasseklubben og åpner seg når du  klikker på lenken

http://www.expresseglare.se/wp-content/uploads/2014/04/KR2014Express__5_.pdf

Har du spørsmål til klassereglene, kan du ta kontakt med noen i expressklubben sitt styre.