Egenerklæring

Som ny båteier så fyller du den ut og fester eller oppbevarer kvittering for betalt åravgift på eller sammen med skjemaet.

Egenerklæringsskjemaet fungerer som klassebevis ved å oppbevare originalen i båten.

Egenerklæring