Klubben

Expressen er en av, om ikke den største, entype kjølbåtklasse i Norge. Båten seiler aktivt i 9 regioner og er representert i 15-20 seilforeninger. De største flåtene finner man i dag i Oslo og Akershus seilkrets, Rogaland seilkrets og Hordaland seilkrets. Totalt anslås det til å være ca 250 Expresser i Norge.

Norsk Expressklubb har til formål å ivareta og fremme klassen som konkurransebåt i Norge. Klubben har derfor ett styre hvor alle de store regionene er representert.

Styret

Expressen er en av, om ikke den største, entype kjølbåtklasse i Norge. Båten seiler aktivt i 9 regioner og er representert i 15-20 seilforeninger. De største flåtene finner man i dag i Oslo og Akershus seilkrets, Rogaland seilkrets og Hordaland seilkrets. Totalt anslås det til å være ca 250 Expresser i Norge.

Norsk Expressklubb har til formål å ivareta og fremme klassen som konkurransebåt i Norge. Klubben har derfor ett styre hvor alle de store regionene er representert.

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig

Camilla Foss Hanssen

Leder/PR-ansvarlig