Referat fra styremøte 3. desember 2013

Tilstede : Morten Larsen, Randi Wøien, Morten Aagaard, Camilla Foss Hansen og Trond Sverre Førde. Styret er beslutningsdyktig. Møte åpnet kl 19.15.   Referat fra forrige styremøte. Sponsorer til NM/NoM er ikke på plass. Styret har valgt å avvente dette litt etter samtaler med Oslo seilforening. Det vil uansett bli anskaffet premier/gaver til NM som […]

Expressklubben Nasjonalt
08/12/2013

Styremøte 3. desember kl 19.00

Det innkalles til styremøte i Norsk Expressklubb den 3. desember kl 19.00. Vi kommer tilbake til sted. Agenda : Referat fra forrige styremøte. Medlemsmøter vinteren 2013/2014 – North og Dronningen ? Erfraringer Mesternes Mester – endringer til 2014. NM/NoM 2014 – sponsorer og promo. Scandinavian Express association – informasjon og kandidater. Vektbegrensing – styrets holdning, […]

Expressklubben Nasjonalt
30/11/2013

Referat fra styremøte 8. oktober 2013

Tilstede: Trond Sverre Førde, Randi Wøien, Morten Larsen, Carl Olav Wickmann (via skype) og Camilla Foss Hanssen. Styret er beslutningsdyktig.   1. Konstituering av nytt styre Trond Sverre fortsetter som styreformann, Randi Wøien fortsetter som økonomiansvarlig, Carl Olav Wickmann fortsetter som viseformann, Arne Riise som flåtekaptein Vestlandet, Morten Aagaard som flåtekaptein Østlandet, Morten Larsen trer inn som […]

Expressklubben Nasjonalt
19/11/2013

Referat fra styremøte 28. januar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE 28.01.13   Møtet åpnet kl 19.10.   Tilstede : Randi Wøien, Mathias Friis, Morten Aagaard, Carl Olav Wickmann (skype) og Trond Sverre Førde. Styret er beslutningsdyktig.   Referat fra styremøte 15.10.12   Pkt 1 : Utkast for føringer for NM arrangør er gjort ferdig av Arne og vil bli sendt arrangør etter […]

Expressklubben Nasjonalt
04/02/2013

Styremøte 28. januar 2013

Styret i Expressklubben avholder styremøte, mandag 28. januar på BSF klubbhus på Malmøya. Agendaen er : Referat fra styremøte 15.10.12   Status NM 2013, sponsing, deltakere, arrangement   Omlegging til ny webløsning   Innspill til Svenske Expresseglare vedrørende ny vektbegrensing.   Norske klassevedtekter / søknad om å få Expressen Skandinavisk godkjent.   Innkommende forslag fra […]

Expressklubben Nasjonalt
15/01/2013

Referat fra styremøte 15. oktober

REFERAT STYREMØTE 15.10.2012   Møtet åpnet kl 19.05.   Til stede : Morten Aagaard, Randi Wøien, Gorm Søby, Trond Sverre Førde, Arne L. Riise (skype), Carl Olav Wickmann (skype).   Evaluering av NM/NoM. Sette regattaføringer for NM arrangør.   Arnes forslag til føringer kommenteres og finskrives. Arne tar på seg redaktøransvaret. Tanken er at sportslig […]

Expressklubben Nasjonalt
05/11/2012

Da bytter vi seilnummersystem !!

På styremøtet 15.10 vedtok styret å endre seilnummersystem fra det nasjonale systemet til byggenummersystemet som alle de andre Expressnasjonene benytter. Ut fra “pollen” vi har hatt her på siden de siste månedene, er dette også i tråd med 3/4 av medlemmens ønske. Hva innebærer dette ? Tar vi leders NOR-189 som eksempel, vil denne etter […]

Expressklubben Nasjonalt
16/10/2012

Styremøte 15. oktober kl 19.00

  Det blir avholdt styremøte i Norsk Expressklubb 15. oktober kl 19.00 på Bundefjorden seilforenings klubbhus på Malmøya. Dersom noen av medlemmene ønsker å få noen saker inn på listen, ber jeg dere vennligst sende det til leder på trond.sverre.forde@gmail.com innen søndag 14.oktober, evt poste det som kommentar her. Agenda er : Evaluering av NM/NoM. Sette […]

Expressklubben Nasjonalt
03/10/2012