Medlemskap

Medlemskap i Expressklubben oppnås ved å betale medlemsavgiften på 450,- til kontonummer 1600.21.03080.

Det er viktig at du merker innbetalingen med :

  • byggenummer
  • navn
  • adresse
  • mailadresse.

Medlemskap gir klassebevis til din Express, noe du må ha for å seile både entype og NORrating regatta.

Medlemskapet dekker båt og mannskap, men gir 1 – en stemme på generalforsamlingen.