1 dag igjen til NM og NOR 413 – FriiStilt Noch Einmal

Det er 1 dag igjen til NM og Skipper Mathias Friis for teller om forventninger, forberedelser og stemning med hjelp fra Gorm bak kameraet.

Camilla Foss Hanssen

29/08/2013