2021 – NM, Korona og medlemskontingent

Først og fremst velkommen til nye nettsider. Expressklubben.com har hatt behov for modernisering en stund. Nettsider krever vedlikehold på samme måte som en Express. Takk til gjengen hos DayTwo for freshe sider og fornuftige priser!

2020 ble en, la oss kalle det, laber sesong av naturlige årsaker. 2021 starter litt trådt den også, men med vaksiner på vei, lavere smittetall og 1. mai unnagjort er vi svært optimistiske i Expressklubben. Vi tror vårsesongen gradvis vil tillate mer og mer seiling, og at høstsesongen vil kunne ha større aktivitet. Og vi har klokketro på at vi skal kunne avvikle NM i Kristiansand som planlagt 20.-22. august. I år er det også Christiansands seilforenings 140 års jubileum. Vi ønsker gjerne være en del av feiringen deres.

Korona:

I likhet med alle andre i Norge må vi forholde oss til nasjonale og regionale tiltak. Norges seilforbund har gjort en god jobb med å lage smitteveileder for seil-Norge og det er denne som er førende for hva slags aktivitet vi kan regne med. Vi anbefaler derfor alle Express-seilere å følge med på denne. Det kan som kjent variere fra region til region hva som er lov og ikke.

Norgesmesterskap:

I 2020 var planen å avholde NM i Kristiansand. Mye planlegging og innsats var nedlagt i arrangementet innen pandemien gjorde sitt inntog. Styret i Expressklubben hadde løpende dialog med foreningen og også NSF vedrørende gjennomføring. Styret i Expressklubben bestemte seg tidlig for at dersom arrangementet viste seg å ikke bli mulig, skulle Kristiansand får muligheten igjen i 2021. Det er derfor en enorm glede å ønske velkommen til Kristiansand 20.-22. august i 2021. Påmeldingen er åpen og tilgjengelig på Manage2Sail. Forutsigbarhet for arrangøren er viktigere enn ellers fordi vi ikke enda vet hva slags tiltak vi må regne med. Vi oppfordrer derfor alle Expresseilere å melde seg på så tidlig som mulig. Påmeldingsavgiften er refunderbar. Vi håper naturligvis at alle er like ivrige som oss og at vi ser massemobilisering til Kristiansand. Påmelding finner dere her!

Medlemskontingent:

Det er også tid for medlemskontingent. Medlemskontingent er nødvendig for å få utstedt klassebevis slik at du kan delta i entyperegatta. Medlemskontingenten er 450,- pr. båt og betales inn til: 1600.21.03080.

Det er viktig at du merker innbetalingen med :

  • byggenummer
  • navn
  • adresse
  • mailadresse

Medlemsskap i klasseklubben gir 1 stemme på årsmøtet.

Frist for innbetaling av medlemskontingent er: 31.05.2021. Merk at klassebevis ikke prosesseres umiddelbart, men at disse vil bli utstedt når innbetalingsfristen nærmer seg.

Vi gleder oss overstadig til å se alle på vannet i løpet av sesongen!

-X

Camilla Foss Hanssen

02/05/2021