Årsberetning 2016 og innkomne forslag

Årsberetningen til årets årsmøtet er herved lagt ut. Dere kan lese årsberetningen her: Årsberetning 2016

I tillegg til årsberetningen har styret mottatt følgende forslag:

Bakgrunn: Expressklassen har etablert seg som den ledende kjølbåtklassen i Norge. Det er i dag god rekruttering og årets høydepunkt er Norgesmesterskap. Det er mest aktivitet og flest seilere på Østlandet. Seilerne fra Østlandet er også de som stiller opp på flest regattaer og spesielt i NM. NM på Vestlandet er krevende og vanskelig å få til for unge seilere som ønsker erfaring og konkurranse.

For å reflektere aktivitetsnivået og antall aktive seilere må det tilrettelegges bedre for unge seilere som vi satse.

Forslag til vedtak 1: NM i Express rulleres med arrangering på Østlandet (øst for Lindesnes) og Vestlandet. NM arrangeres hvert 2. år på Øst- og Vestlandet. Dersom antall aktive båter på Øst- eller Vestlandet utgjør mer enn 67% av de totale aktive båtene i Norge over en periode på 3 år, skal den landsdelen med størst aktivitet arrangere NM 2 av 3 år inntil fordelingen er under 67% målt over de siste 3 år.

Forslag til vedtak 2: Med aktiv båt menes deltakelse i minimum to (2) klubbregattaer per sesong eller en (1) klubbregatta og et (1) annet større arrangement. Det er båtens seilnummer som danner grunnlaget, ikke navnet på skipperen(e).

Forslag til vedtak 3: Dersom vedtak 1 og 2 blir vedtatt, vedtas det også at beregning av antall aktive siste 3 år skal gjøres umiddelbart, dersom det siste 3 år har vært aktivitet som tilsier at hver 2- år rulleringen skal gjøres om, skal dette medføre at NM 2017 (og evt. 2018) skal arrangeres slik vedtak 1 beskriver.

Vi minner om årsmøtet i morgen kl. 19.30 på klubbhuset til Moss seilforening. Håper å se så mange som mulig der.

-X

Expressklubben Nasjonalt

25/08/2016