Årsmøtets sak 7 – Bruk av GPS i havseilaser

Først vil jeg beklage at det ikke er kommet ut noe informasjon om dette før nå. Årsmøtets vedtak i sak 7 på årsmøtet skapte en del debatt på bruk av GPS i etterkant av møtet, og det med rette. La oss ta de faktiske forhold først :

Bestemmelser om klasseklubber

§1 pkt 4 : Lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saklisten i innkallingen, der det må oppgis hvilke bestemmelser som foreslås endret og hva endringen går ut på.

§ 1 pkt 2 : Medlemskap er åpent for enhver som har interesse for klassen. (Kun båteiere har stemmerett vedrørende klassens tekniske vedtekter med en stemme pr. båt).

Ved Expressklubbens årsmøte ble begge disse paragrafer brutt, da :

  • Det var avvik i årsmøtets saksliste og hva det faktisk ble votert om. Sakslisten pkt 7 omhandlet “Avstemming om bruk av GPS i havseilaser”. Det ble votert over bruk av GPS i alle type regattaer.
  • Samtlige årsmøtedeltakere stemte over forslaget. Kun båteiere kunne votere i denne saken.

Årsmøtets vedtak om bruk av GPS i Expressklassen er derfor ugyldig, og Klassevedtektene av 2008 er de gjeldende for Expressklassen.

På den andre side er det et faktum at teknologien har innhentet og fått overlapp på klassevedtektene. Dette gir oss, og vil i enda større grad gi oss, en utfordring i fremtiden (en velocitek-lignende app kan allerede fås til Iphone). Jeg vil selv under SM i Sandhamn snakke med leder/måler i den Svenske Expressklubben og høre deres tanker rundt saken, og legge ut her på weben i etterkant. Det vil også være interessant å høre hva danskene og tyskerne tenker. Jeg ber medlemmer av Norsk Expressklubb komme med sine innspill, slik at vi får en sunn debatt og et veloverveid syn på denne saken før vi går til en ny avstemming i denne saken. Det kan skje på neste årsmøte…..det kan skje på et ekstraordinært årsmøte dersom medlemmene ønsker det.

mvh

Trond S. Førde

Leder

Expressklubben Nasjonalt

14/06/2011