Begrensing på mannskapsvekt innføres !

Svenskene har valgt å innføre maxvekt på mannskap i Expressen etter noen tester i løpet av sesongen 2012. Med andre ord vil dette også bli implementert i Norge, og det vil ergo blir innveiing av mannskaper under NM 2013.

www.expresseglarna.nu kan man lese følgende :

Varför inför vi maxvikt?

2012-12-29 av: Styrelsen

Varför inför vi maxvikt?

Styrelsen har sedan en tid undersökt möjligheten att införa maxvikt. Som det har varit på de senaste årens SM har railvikten varierat mellan 270 kg till 400+. Flera meriterade Expresseglare kan intyga att det är en klar fördel med hög vikt så fort man börjar dra i häckstaget. Vidare finns det ett klart samband mellan vikt och ålder. Den så viktiga nyrekryteringen bland yngre besättningar blir helt klart indirekt lidande, då Expressen uppfattas som en båt som kräver mycket vikt på rail för att seglas väl. Klassen är inne på sin 33e säsong och införandet av maxvikt är såklart ett mycket svårt beslut att fatta. Av den anledningen lät vi under sommarens SM väga samtliga besättningar, för att skapa ett statistiskt underlag. Resultatet kan ni se i diagrammet nedan. Utöver vägning har vi även haft en dialog med ett flertal medlemmar samt SSF’s tekniska kommitté.

Det vi vill uppnå är att alla ska kunna tävla på jämnare villkor, gammal som ung, man som kvinna. Vi vill motverka rekryteringen av riktigt tunga gastar, där syftet enbart är att förbättra kryssprestandan. Det är dock av största vikt att vi inte stänger ute befintliga besättningar. Det sjunkande deltagarantalet för kappsegling i allmänhet och vår klass i synnerhet medger helt enkelt inte att vi tvärt förändrar vår gamla klassregel, även om vi tror oss veta vad som skulle vara bäst för klassen på sikt.

Därför tar vi ett första försiktigt steg där vi inför en väldigt hög maxvikt om 395 kg.

I praktiken innebär detta att endast en båt, av samtliga deltagande på förra årets SM, ej mäter in under kommande säsong. Ambitionen från styrelsen är sedan att under en treårsperiod successivt skruva ned denna gräns till en maxvikt kring 375-380 kg – oavsett antal besättningsmedlemmar Den stegvisa justeringen ger alla en rimlig möjlighet att under flera års tid successivt anpassa sig – antingen genom alternativa besättningskonstellationer eller via bättre kost och motion. Vi är trots allt idrottsmän:). Utöver att enbart sätta en övre gräns för fyra personer har styrelsen självfallet undersökt möjligheten att underlätta för de allra lättaste. Fram till dags dato har det funnits en maxvikt för fem personer på 340 kg, en vikt som i praktiken visat sig näst intill omöjlig att klämma in fem personer på. Vid årets SM var det endast den lättaste båten på 272 kg, som lyckades attrahera ytterligare en fjäder. Totalt vägde de då 340,4 kg.

Maxvikten för fem personer har därför höjts till 360 kg.
Denna nya vikt möjliggör för de tre, fyra lättaste båtarna att bli riktigt konkurrenskraftiga, då medelvikten i klassen endast är 341 kg. Samtidigt finns det en finess med att vikten inte är för hög. Skulle fem personer tillåtas väga exempelvis 395 kg skulle drygt häften av flottan kunna dra in en femte person – en utveckling vi ogärna ser hända. I J24 infördes det en maxvikt på 400 kg, oavsett antal. Detta krävde mer eller mindre att man samlade fem personer till regattorna för att vara konkurrenskraftig. För er som har svårt att få ihop en besättningpå fyra till regattorna kan ni ju fundera på om detta är rätt väg att gå, i tider när kappsegling tappar deltagare. Vi i styrelsen vill inte att Expressen ska betraktas som en femmannabåt, utan enbart sporadiskt seglas på fem – företrädesvis av ungdomar. Vi tror att det rätta är att successivt höja vikten för fem personer och successivt sänkavikten för fyra tills de möts. Vår nuvarande tanke är att detta kanske blir i spannet 375-380 kg, feedback från våra medlemmar får utvisa hur det i slutändan blir. Att ha en enda gemensam maxvikt oavsett hur många som seglar på båten känns logiskt.

Hur har övriga kappseglingsklasser i Sverige hanterat besättningsviktfrågan? Vi har tittat på Expressens sexton närmaste nordiska konkurrenter. Sammanfattningsvis kan sägas att ju modernare och ju bredare båt – desto strängare maxvikt. CB66, Drake, H-båt, J24, J80, X79, Melges 24, Farr 30, X99 och X35 har samtliga en maximal besättningsvikt. Utöver H-båten ligger snittet “per gubbe” rätt långt under Expressens 98,8 kg (395/4). I J80’s fall är maxvikten exempelvis 84,7 kg per gubbe (338,6/4).

I andra änden av spektrat finns de mer traditionella båttyperna, som är av en smalare och tyngre design, och därför inte låter sig påverkas särskilt mycket av hängning, ex Folkbåt, IF, Safir och Smaragd. Dessa fyra klasser har inte maxvikt överhuvudtaget. Undantaget som bekräftar regeln är 606. I denna båttyp hävdar seglarna själva att vikten inte utgör något problem. Den lätta båtkonstruktionen kan gå fint på kryssen med lite tyngre besättning på railen, men halkar sedan rejält efter på länsen då de lättare besättningarna enklare kommer upp i planing. Viktproblematiken blir självsanerande eftersom den optimala vikten väl sammanfaller med standardvikten på normala seglare. Nu ska inte ni som väger 120 kg deppa och känna er diskriminerade – tänk istället på de ungdomar som faktiskt vill satsa och utvecklas i vår klass, men som verkligen inte kan bli konkurrenskraftiga och tappar sugen. Nuvarande regler är diskriminerande mot dem -mot ungdomarna och därmed återväxten.

Vi i styrelsen tror därför att detta är bäst för klassen på sikt

Expressklubben Nasjonalt

04/01/2013