Bunnstokker, kjølavstivning

vi skal sette inn bunnstokker i vår båt og trenger noe tips, spesielt hvordan båten må være lagt opp; mens man holder på med plastjobben;

et annet spørsmål: når man tar båten ut av vannet ser man veldig tydelig at kjølet beveger seg, hvis man setter båten på opplagsutstyr synker den litt sammen, er det vanlig at båten er så myk?

Charlotte Lundgren

24/03/2011