Da bytter vi seilnummersystem !!

På styremøtet 15.10 vedtok styret å endre seilnummersystem fra det nasjonale systemet til byggenummersystemet som alle de andre Expressnasjonene benytter. Ut fra “pollen” vi har hatt her på siden de siste månedene, er dette også i tråd med 3/4 av medlemmens ønske.

Hva innebærer dette ? Tar vi leders NOR-189 som eksempel, vil denne etter byttet bli NOR-694 . Byggenummeret finner man på plaketten i akterkant av cockpiten.

Årsakene til dette byttet er flere. Først og fremst blir vi unisone med de andre nasjonene, og det forenkler arbeidet rundt import/eksport av båter. Du bytter nasjonsbokstaver i seilet…thats it ! For det andre, letter det arbeidet for regelansvarlig som hittil har måttet dele ut nasjonal seilnummer og ikke minst kontrollere dette opp mot klassebevisene som kun inneholder byggenummer. For det tredje unngår vi at enkelte båter i samme mesterskap seiler med samme seilnummer.

Vi skjønner at det kan oppfattes som litt “hazzle” å begynne å bytte nummer i alle seilene. Derfor lar vi overgangen bli så smidig som mulig, og uten tidsbegrensinger. Først og fremst bør de som har bestilt nye seil til neste sesong få inn det nye nummeret. Dernest vil vi hente inn tilbud hos så mange seilmakere som mulig, slik at vi kan få nye nummer for en rimelig penge. Vi planlegger også å stille med nummer under NM 2013 slik at båtene kan få byttet nummer samtidig som de skal registrere/måle inn seil. Vi håper også at man kan samles på brygga eller i klubbhuset en kveld og ta en felles dugnad.

På relativt nye seil er det en ganske enkel sak å rive av det gamle nummeret. Deretter er det bare å lime på det nye. Husk at nummer på styrbord side av seilet skal være høyest. På mange spinnakere er nummeret tusjet/malt på. Enkleste måte å forandre nummer her, er å bruke nummerene til storseilet som mal og bare tusje rundt de. Det gamle nummeret tusjer du bare over.

 

Expressklubben Nasjonalt

16/10/2012