Egenerklæring

ImageVaultHandler-41.aspx

Som ny båteier så fyller du ut denne og sender den til Vidar Tregde.  (<vtregde”at”hotmail.com>) Det må også fremgå at kopi skal scannes og sendes til Vidar, og denne fungerer som klassebevis ved å oppbevare originalen i båten. Det lille klistremerket festes på dette klassebeviset.

Egenerklæring

Expressklubben Nasjonalt

02/06/2010