Expressailing with SLAM Sportswear

Fin seiling fra søta bror. Musikken gir et perfekt bilde av at svenskene fortsatt beholder tronen som nordens raggere. Uansett gir dette magisk bilde av hva vi kan regne med til sommeren. Særlig for dem som tar turen over til Marstrand 29.7 for Nordisk. Men for all del både Færdern og NM skal nok gi riktig følelse det også.

Mathias Friis

14/03/2010