Expressmøte i Bergen 14/10 kl. 19

Det innkalles til møte mellom seilere som seiler, eller vil vurdere å seile, Ekspress på Byfjorden, de seilerne som seiler Byfjorftrimmen med andre båter og andre med interesse for Byfjordtrimmen.

Innkalling til møte sundag 14. oktober kl. 1900 på Elefanten bar

Tema vil vera utforming av nytt opplegg for Byfjordtrimmen i 2013 med særskilt tilretteleggjing for pølsebaner for Expressar. Det er et forslag om eventuelt justere  Byfjordtrimmen litt, men dette må forankres blant seileren.

Vi forventer at møtet kan ta ca 1,5 time.

Spre ordet og vel møtt!

kjellmag

10/10/2012