Færderseilasen for døren – hva med GPS?

Årsmøtet i Expressklubben vedtok å tillate bruk av elektronisk navigasjon. Det ble senere oppdaget at innkallingen ikke var dekkende for det vedtaket som ble fattet. Formelt betyr dette at vedtaket ikke er gyldig. Det er ikke kommet informasjon om dette fra styret – det bør klargjøres! Vi merker usikkerhet med hensyn til hva som gjelder – noen sier det er ok å å bruke GPS, mens andre sier nei. Ombord i impuls NOR 234 kommer vi ikke til å bruke GPS da vi mener klassereglene ikke tillater dette. Vi oppfordrer alle til å følge dette – og å seile lovlig. Den viktigste bestemmelse i Kappseilingsreglene er den om ærlig seilas. Hvis alle følger denne, så får vi en fair regatta med likhet for alle. Vi er klar over at det vil være telefoner med GPS mulighet ombord. Vi mener det er ok å ha slik telefon ombord, men det er ikke tillatt å bruke GPS funksjonen.

Morten Aagaard

13/06/2011