Hordaland Express-ranking

Etter at seks av åtte rankingseglaser er avvikla har Excena og Whiplash segla seg opp eit par plassar.

Sjå oppdatert rankingversyn på denne linken.

kjellmag

09/08/2010