Hvor kan jeg få tak i ny luke-garasje?

Jeg har forsøkt å kontakte SF Bygg i Sverige, men uten hell. Ønsker å kjøpe en lukegarasje til NOR588 – som jeg nettopp har kjøpt.

Erlend

Erlend

13/12/2015