Hvordan finne byggenummeret !

byggenr

En del av de som til nå har betalt sin medlemsavgift, har oppgitt deres gamle seilnummer. Vi vil gjøre oppmerksom på at det er byggenummeret som nå er nytt seilnummer og skal oppføres ved innbetaling av medlemskontingent. Det gamle seilnummersystemet utgikk i vinter, og vi oppfordrer samtidig alle til å ta den lille jobben med å bytte nummer i seilene.

Byggenummeret kan du finne på 2 steder i din båt (se bilde over) :

A) I akterkant av cockpiten finnes det en plakett fra Albin Marin. Her er byggenummeret preget inn.

B) I forkant av babord salongbenk, nære hovedskottet, er byggenummeret preget inn i gelcoaten.

Vi vil også minne på at hovedforfall for innbetaling av medlemskontingenten er 15 mai, og at klassebevisene sendes i posten kort tid etter den 15 mai.

Expressklubben Nasjonalt

05/05/2013