Innkalling til årsmøte i Norsk Expressklubb 6.februar !

Det innkalles herved til årsmøte i Norsk Expressklubb i Sandakerveien 24C i Nydalen (Mediafront) kl 19.00.

Saksliste :

1. Godkjenning av innkallelse

2. Valg av referent, ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

3. Årsberetningen fra styret

4. Regnskapet for 2011

5. Fastsettelse av nye klubbvedtekter for Norsk Expressklubb

6. Fastsettelse av medlemskontigent

7. Valg av styre og valgkomite

8. Innkomne forslag

23. januar kl 24 er siste frist for å komme med innkomne forslag.

Medlemmer fra vestlandet vil bli skypet inn på møtet, og i den forbindelse ønskes at de som ønskes å skypes inn samles. Evt fullmakter må mailes leder innen fristen over.

Forslag til nye klubbvedtekter vil legges ut som kommentar til innkallelsen innen kort tid slik at alle får lest over denne før årsmøtet.

Vi håper at så mange som mulig vil finne veien til årsmøtet……vel møtt !!

Expressklubben Nasjonalt

15/01/2012