Innkalling til årsmøte

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb fredag den 20. august 2021 kl 19.00 ved Christiansands seilforening. I henhold til klassevedtektene §3 pkt 2 innkalles det minimum 4 uker før årsmøtet, og innkomne forslag til årsmøtet skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (6. august 2021) på mail : Camilla.foss.hanssen@kikkopp.com. Forslag som kommer inn senere enn 6. august vil ikke bli behandlet.

Det minnes om at hver båt med gyldig klassebevis har én – 1 stemme på årsmøtet selv om medlemskap gjelder for hele mannskapet. Det minnes også om at hvert medlem kan holde inntil 5 fullmakter på årsmøtet.

Styret forbeholder seg retten til å kunne utsette årsmøtet dersom oppgitte tidspunkt vil komme i konflikt med avslutningen av dagens regattaer i NM. En eventuell utsettelse vil bli oppslått på regattakontorets oppslagstavle.

Saksliste:

  1. Godkjennelse av innkalling og valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskapet for 2020/21
  4. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer
  5. Innkomne forslag

Ledige verv i styret:

Det vil være flere ledige roller i styret som trenger nye frivillige. Dersom du har lyst til å være med å påvirke klasseklubben, ønsker valgkomiteen å høre fra deg på post@expressklubben.com.

Det er på denne arenaen du har anledning til å påvirke hvilken retning klasseklubben beveger seg i. Vi håper med det at din båt stiller med representant på årsmøtet.

Da den formelle delen er tatt hånd om gjør vi oppmerksomme på at den offisielle påmeldingen til årets NM er åpen og vi venter på din påmelding!

Påmelding til årets NM kan gjøres her.

Vel møtt!

-Expressklubben

Camilla Foss Hanssen

23/07/2021