Innkalling til ordinært årsmøte 2016

6116_klubbe

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb den 26. august 2016 kl 19.30 i klubbhuset til Moss seilforening. I henhold til klassevedtektene §3 pkt 2 innkalles det minimum 4 uker før årsmøtet, og innkomne forslag til årsmøtet skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (12. august 2016) på mail : post@expressklubben.com. Forslag som kommer inn senere enn 12. august vil ikke bli behandlet.

Det minnes om at hver båt med gyldig klassebevis har én – 1 stemme på årsmøtet selv om medlemskap gjelder for hele mannskapet. Det minnes også om at hvert medlem kan holde inntil 5 fullmakter på årsmøtet.

Styret forbeholder seg retten til å kunne utsette årsmøtet dersom oppgitte tidspunkt vil komme i konflikt med avslutningen av dagens regattaer i NM. En eventuell utsettelse vil bli oppslått på regattakontorets oppslagstavle.

Saksliste:

  1. Godkjennelse av innkalling og valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskapet for 2014/15
  4. Klasseregler 2017
  5. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer
  6. Innkomne forslag

Ledige verv i styret:

Vår kjære økonomiansvarlig Einar har meldt at det er på tide å gi stafettpinnen videre. I tillegg trenger vi flåtekaptein for Østlandet. Dersom du har lyst til å være med å påvirke Norges største klasseklubb, ønsker vi å høre fra deg på: post@expressklubben.com.

Det er på denne arenaen du har anledning til å påvirke hvilken retning klasseklubben beveger seg i. Vi håper med det at din båt stiller med representant på årsmøtet.

Da den formelde delen er tatt hånd om gjør vi oppmerksomme på at den offisielle påmeldingen til årets NM er åpnet. Vi venter mellom 60-70 båter og Moss seilforening har stålsatt seg til storinnrykk fra Expressklassen.

Påmelding til årets NM kan gjøres her.

Vel møtt!

-Expressklubben

Expressklubben Nasjonalt

23/07/2016