Innkalling til ordinært årsmøte 2023

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb fredag den 25. august 2023 kl 19.30 på Sølyst, Stavanger Seilforening. I henhold til klassevedtektene §3 pkt 2 innkalles det minimum 4 uker før årsmøtet, og innkomne forslag til årsmøtet skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (11. august 2023) på mail: post@expressklubben.com. Forslag som kommer inn senere enn 11. august vil ikke bli behandlet.

Det minnes om at hver båt med gyldig klassebevis har én – 1 stemme på årsmøtet selv om medlemskap gjelder for hele mannskapet. Det minnes også om at hvert medlem kan holde inntil 5 fullmakter på årsmøtet.

Styret forbeholder seg retten til å kunne utsette årsmøtet dersom oppgitte tidspunkt vil komme i konflikt med avslutningen av dagens regattaer i NM. En eventuell utsettelse vil bli oppslått på regattakontorets oppslagstavle.

Saksliste:

  1. Godkjennelse av innkalling og valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskapet for 2022
  4. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer
  5. Innkomne forslag

Ledige verv i styret:

Det vil være ledige roller i styret som trenger nye frivillige. Dersom du har lyst til å være med å påvirke klasseklubben, ønsker valgkomiteen å høre fra deg på post@expressklubben.com.

Det er på denne arenaen du har anledning til å påvirke hvilken retning klasseklubben beveger seg i. Vi håper med det at din båt stiller med representant på årsmøtet.

Vel møtt!

-Expressklubben

Expressklubben Nasjonalt

17/08/2023