Innkalling til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb

6116_klubbe

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb den 22. august 2014 kl 19.30 på Lille Herbern (Oslo seilforenings anlegg). I henhold til klassevedtektene §3 pkt 2 innkalles det minimum 4 uker før årsmøtet, og innkomne forslag til årsmøtet skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (8. august 2014) på mail : post@expressklubben.com eller som kommentar til innkallingen.

Det minnes på at hver båt med gyldig klassebevis har èn – 1 stemme på årsmøtet selv om medlemskap gjelder for hele mannskapet. Det minnes også på at hvert medlem kan holde inntil 5 fullmakter på årsmøtet.

Styret forbeholder seg retten til å kunne utsette årsmøtet dersom oppgitte tidspunkt vil komme i konflikt med avslutningen av dagens regattaer i NM/NoM. En eventuell utsettelse vil bli oppslått på regattakontorets oppslagstavle.

SAKSLISTE :

  1. Godkjennelse av innkalling og valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Styrets årsberetning – 2014årsberetning2
  3. Regnskapet for 2013/14 – Regnskap juli 2013 – juni 2014 utkast
  4. Fastsettelse av medlemskontingent.
  5. Klassevedtektenes §3 pkt pkt 1 : Årsmeldingsperioden og regnskap gjelder for ett år fra 1.7. til 30.06. Forslag fra kasserer om å endre regnskapsperioden fra 01.01 til 31.12.
  6. Valgkomiteens innstilling. Valg av leder, 2 nye styremedlemmer og ny valgkomite.
  7. Innkomne forslag

Med over 80 norske båter til stede under NM/NoM, håper vi flest mulig vil finne veien til årsmøtet og påvirke den kurs Norsk Expressklubb skal legge i tiden som kommer. Vi åpner for debatt/medlemsmøte etter at årsmøtet er avsluttet.

Vel møtt !

 

 

Expressklubben Nasjonalt

07/08/2014