Innkalling til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb

6116_klubbe

Det kalles herved inn til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb, den 30. august 2013 kl 19.00 i Kvitturspollen i Bergen.

Styrets årsberetning og regnskap finner du her : 2013

 

Saksliste

1. Godkjenning av innkallelse

2. Valg av referent, ordstyrer og 2 medlemmer til å underskrive protokoll.

3. Årsberetningen fra styret

4. Regnskapet for 2012

5. Forslag til endring av klubbvedtektene

  • Endring av klubbvedtektenes § 2 – ”Medlemskap opprettholdes ved å betale medlemskontingent innen 15.05…” forandres til 15.03.
  • Endring av klubbvedtektenes § 3 pkt 1 – ”Årsmøte skal avholdes minst en gang årlig, i tilknytning til NM…” Skal årsmøte avholdes under NM i kommende år ?
  • Endring av klubbvedtektene § 3 pkt 4 c) – ” Regnskap for regnskapsperioden som er fra 1. januar til 31.desember” endres til 01.07 til 30.06 dersom flertall i sak 4 b).

6. Fastsettelse av medlemskontigent

7. Valg av styre og valgkomite

8. Innkomne forslag (frist : 16.08.2013)

Dette blir det første årsmøtet vi avholder under NM, og vi håper på stort oppmøte etter at NM deltakerne har fått ryddet båtene og hygget seg på aftersail.  Vi minner på at medlemskap i Norsk Expressklubb dekker båt og mannskap, men at båten kun har en stemme (klubbvedtektene § 2). Det vil også lagt opp til mulighet for å skype inn andre regioner. Vi håper i den forbindelse at man i regionene slår seg sammen i felles møtelokaler.

 

 

Expressklubben Nasjonalt

14/08/2013