Innkalling til ordinært årsmøte

6116_klubbe

Det innkalles med dette til ordinært årsmøte i Norsk Expressklubb den 28. august 2015 kl 19.30 på Stavanger seilforening. I henhold til klassevedtektene §3 pkt 2 innkalles det minimum 4 uker før årsmøtet, og innkomne forslag til årsmøtet skal være styret i hende minimum 2 uker før årsmøtet (14. august 2015) på mail : post@expressklubben.com. Forslag som kommer inn senere enn 14. august vil ikke bli behandlet.

Det minnes om at hver båt med gyldig klassebevis har èn – 1 stemme på årsmøtet selv om medlemskap gjelder for hele mannskapet. Det minnes også om at hvert medlem kan holde inntil 5 fullmakter på årsmøtet.

Styret forbeholder seg retten til å kunne utsette årsmøtet dersom oppgitte tidspunkt vil komme i konflikt med avslutningen av dagens regattaer i NM. En eventuell utsettelse vil bli oppslått på regattakontorets oppslagstavle.

SAKSLISTE :

  1. Godkjennelse av innkalling og valg av referent, samt 2 medlemmer til å underskrive protokoll.
  2. Styrets årsberetning
  3. Regnskapet for 2014/15
  4. Fastsettelse av medlemskontingent
  5. Valgkomiteens innstilling til nye styremedlemmer
  6. Innkomne forslag

Det er på denne arenaen du har anledning til å påvirke hvilken retning klasseklubben beveger seg i. Vi håper med det at du stiller til årsmøtet.

Minner også om at påmelding til årets NM kan gjøres her.

Vel møtt!

Expressklubben Nasjonalt

29/07/2015