Kjølsvai

Jag har planerat att skriva en utförligare text, men det kan ta ett tag. Väldigt kortfattat gjorde jag ungefär så här på min båt, SWE-433, Hialös. Beskrivningen omfattar fastplastning av innermodulen (som lossnar väldigt lätt) och förstärkning av kölen i ett. Kolla också det senaste (september?) numret av tidningen Segling som har en fyllig artikel om detta.
Fyll gärna på med kommentarer och alternativa lösningar i follow-ups!

Slipa gelcoaten (grovt) där du ska plasta så att du får bra underlag. Rengör med aceton.

Slipa försiktigt ner flänsen som durken vilar i så att här kan läggas ett eller två lager matta utan att det bygger upp för högt.

Knacka loss ev sprucket spackel i sprickan mellan innermodulen och skrovet i kölfickan. Se till så att innermodulen passas in i rätt läge om den rört sig.

Blanda ett enkelt spackel med tex microballonger och polyester (finns i båthandeln). Spackla upp i kanten under flänsen ner mot kölfickan så att inga alltför skarpa kanter bildas där du ska plasta (och spackla igen där du tog bort sprucket spackel).

Skär till tvärgående bottenstockar (4 st) av distansmaterial typ bonocell (ca 20-25 mm tjockt blir bra). (kan köpas i båthandeln). Tänk på placeringen så att man inte hindrar åtkomsten av kölbultarna. Enligt klassregeln får inte bottenstockarna vara högre än att de når upp till UNDERSIDAN av innermodulens fläns (OBS). Det ska alltså finnas en spalt på några millimeter för ventilation mellan de färdiga bottenstockarna och durken när den ligger i läge.

Lägg in bitar av PVC-rör längst ner i hörnen på bottenstockarna som dräneringshål (krav enl klassregeln).

Limma provisoriskt dit distansmaterialet med polyester (bara så att skivorna sitter fast på rätt plats).

Förbered remsor av glasfibermatta för fastplastningen av innermodulen. Jag la ett lager med 300 grams matta och ett lager med 450-matta. Detta begränsas främst av att man inte vill bygga upp flänsen för högt. Låt bitarna gå ner en bra bit i kölsvinet (ca 10cm) så att det blir god hållfasthet.

Plasta fast glasfibern med polyesterplast. Se till så att det inte blir luftbubblor i plastningen. Det gäller att ha lite is i magen och lägga på lite mer plast om det inte väter igenom helt.

Plasta upp ordentligt med glasfiber runt distansmaterialet som bildar bottenstockarna. Jag tror jag la 6-8 lager med 450-grams matta. Det får enligt klassregelns formulering inte bli mer än 10 mm tjockt. Det blir dock ett väldigt starkt förband… OBS att plasten härdar efter ca 15 min (beroende på temp) så man får arbeta i omgångar med så mycket plast man hinner använda på den tiden. Är det kallt när man arbetar (ofta görs ju dessa meck under vintern) kan man värma den ohärdade plasten med en hårtork.

Låt härda och slipa bort uppstickande glasstrån etc.

Måla med topcoat i önskad kulört. (Topcoat = gelcoat med tillsats av vaxlösning)

Jag har ingen som helst tendens till sprickor i det här området i min båt efter denna operation.

Observera också lyftöglorna som sitter på kölbultarna. De är till för att lyfta båten med centrumlyft.
Som sagt. Alla kommentarer/förbättringar varmt välkommna.

Anders

Gorm

07/12/2009