Klassebevis

approved

Du må alltid ha et gyldig klassebevis for å delta i Express-klasseregattaer! Klassebeviset består av et klistrermerke som skal plassers lett synlig på båten. Seiler du i LYS-regattaer, se nederst for info om LYS-seiling.

Under NM og større seilarrangement vil det bli gjort kontroll mot Expressklubbens medlemslister.

Prosedyren for å få klassebevis er ellers som før:

  1. Er du medlem/ikke har betalt medlemskap for 2010? Hvis ikke, meld deg inn fra siten her og betal medlemskapet. Betal inn 350,- på vår konto 1600.21.03080. Har du spørsmål angående dette så send en mail til Jan Fredrik Knudsen jfk(at)n142.no
  2. Er du ny Expresseier? Har du kjøpt ny båt i Norge, last ned måleformularet her og fyll ut kun den første siden av måleformularet. Måleformularet må sendes til klasseregelansvarlige før ditt medlemskap er gyldig.
  3. Har du kjøpt båten i Sverige? Hvis ja, last ned måleformularet her og fyll ut begge måleformularsidene. Måleformularet må sendes til klasseregelansvarlige før ditt medlemskap er gyldig. Send det til Vidar Tregde – vtregde(at)hotmail.com .behold også en kopi i båten sammen med papirene dine.

For spørsmål og avklaringer, kontakt regelansvarlig i Expressklubben; Vidar Tregde vtregde(at)hotmail.com

Klasseregel

For å lese og laste ned de nyeste klassereglene, se:  Klasseregel 2008 (svensk utgave, norsk utgave med formelle endringer i.h.t. NSF vil komme i løpet av Høsten)

Før du gjør endringer på båten din, sjekk at det er lov i.h.t. klassereglene. I utgangspunktet kan du nokså fritt gjøre endringer på dekkslayout, men svært lite under vann og inne i båten. Vær oppmerksom på at en båt som bryter Klasseregelene vil få startnekt og risikerer å bli disket i fullførte regattaer!  For spørsmål og avklaringer, kontakt regelansvarlig i Expressklubben; Vidar Tregde.

Skisser av kjøl- og rormaler i skala 1:1 finner du i zip format Kjøltegning og Rortegning.

Den fellenordiske Express-Klasseregelen er godkjent av NSF. Norges Expressklubb har gjort mindre tilpasninger slik at reglenes innhold ikke motstrider definisjoner og andre gjeldene seilbestemmelser i Norge. Tilpasningene er skrevet på norsk i kursiv. Dersom det er tvil om hvordan reglene skal tolkes, gjelder den svenske utgaven foran den norske. Til reglene hører også tegninger som utdyper og presiserer klassereglene. De til enhver tid gjeldende tegninger ligger på den svenske Expressklubb-siden. De viktigste kopiene av disse legges ut på den norske Expressklubbens hjemmside. Dersom mål angitt på tegninger er i uoverstemmelse med tekst i klassereglene, gjelder tekst foran tegninger. Styret i klubben undersøker muligheten for å lage maler klubbens medlemmer kan bruke for å sjekke kjølprofil ihht klassereglene.

Forklaring, Klassebevis vs. LYS-bevis
I løpet av vinteren har det kommet inn flere spørsmål om forholdet mellom vårt klassebevis og LYS-bevis/målebrev. Klasseklubben har vært i kontakt med NSF for å få “fasitsvaret”.

Alle båter som ønsker å seile under LYS systemet i Norge må ha LYS-bevis. Dette gjelder selv om båten står i LYStabellen. For båter som står i LYS tabellen, og som er registrert som klassebåter i NORGE, gjelder klassereglene fullt ut og målene som står i LYS tabellen/bevis er kun veiledende. Med andre ord, har klassereglene forbudt GPS, elektronisk kompass m.m og fastsatt at puter m.m skal være ombord-så er det slik det skal være.

Til dere som seiler LYS-regattaer: Arrangøren kan med andre ord kreve at dere stiller med LYS-bevis/målebrev i tillegg til klassebeviset. Informasjon om hvordan man skaffer seg dette finner dere på www.seiling.org .Her finner dere også hvilke regler som gjelder, LYS tabell osv.

Legg merke til at båter uten gyldig klassebevis (se linken til venstre) kan ikke stille til start i regattaer i Expressklassen. Vær snar til å betale medlemskontigenten

Expressklubben Nasjonalt

21/04/2010