Klasseregel

Klasseregel
For å lese og laste ned de nyeste klassereglene, se:  Klasseregel 2008 (svensk utgave, norsk utgave med formelle endringer i.h.t. NSF vil komme i løpet av Høsten)
Før du gjør endringer på båten din, sjekk at det er lov i.h.t. klassereglene. I utgangspunktet kan du nokså fritt gjøre endringer på dekkslayout, men svært lite under vann og inne i båten. Vær oppmerksom på at en båt som bryter Klasseregelene vil få startnekt og risikerer å bli disket i fullførte regattaer!  For spørsmål og avklaringer, kontakt regelansvarlig i Expressklubben; Vidar Tregde.
Skisser av kjøl- og rormaler i skala 1:1 finner du i zip format Kjøltegning og Rortegning.
Den fellenordiske Express-Klasseregelen er godkjent av NSF. Norges Expressklubb har gjort mindre tilpasninger slik at reglenes innhold ikke motstrider definisjoner og andre gjeldene seilbestemmelser i Norge. Tilpasningene er skrevet på norsk i kursiv. Dersom det er tvil om hvordan reglene skal tolkes, gjelder den svenske utgaven foran den norske. Til reglene hører også tegninger som utdyper og presiserer klassereglene. De til enhver tid gjeldende tegninger ligger på den svenske Expressklubb-siden. De viktigste kopiene av disse legges ut på den norske Expressklubbens hjemmside. Dersom mål angitt på tegninger er i uoverstemmelse med tekst i klassereglene, gjelder tekst foran tegninger. Styret i klubben undersøker muligheten for å lage maler klubbens medlemmer kan bruke for å sjekke kjølprofil ihht klassereglene.

For å lese og laste ned de nyeste klassereglene, se:  Klasseregel 2008

Før du gjør endringer på båten din, sjekk at det er lov i.h.t. klassereglene. I utgangspunktet kan du nokså fritt gjøre endringer på dekkslayout, men svært lite under vann og inne i båten. Vær oppmerksom på at en båt som bryter Klasseregelene vil få startnekt og risikerer å bli disket i fullførte regattaer!  For spørsmål og avklaringer, kontakt regelansvarlig i Expressklubben; Vidar Tregde.

Skisser av kjøl- og rormaler i skala 1:1 finner du i zip format Kjøltegning og Rortegning.

Den fellenordiske Express-Klasseregelen er godkjent av NSF. Norges Expressklubb har gjort mindre tilpasninger slik at reglenes innhold ikke motstrider definisjoner og andre gjeldene seilbestemmelser i Norge. Tilpasningene er skrevet på norsk i kursiv. Dersom det er tvil om hvordan reglene skal tolkes, gjelder den svenske utgaven foran den norske. Til reglene hører også tegninger som utdyper og presiserer klassereglene. De til enhver tid gjeldende tegninger ligger på den svenske Expressklubb-siden. De viktigste kopiene av disse legges ut på den norske Expressklubbens hjemmside. Dersom mål angitt på tegninger er i uoverstemmelse med tekst i klassereglene, gjelder tekst foran tegninger. Styret i klubben undersøker muligheten for å lage maler klubbens medlemmer kan bruke for å sjekke kjølprofil ihht klassereglene.

Expressklubben Nasjonalt

23/12/2009