Lisensordningen

På seiltinget i år ble det vedtatt at startlisensen på 550 kr for kjølbåter skulle fjernes. I samme beslutning ble kjølbåtene Melges 24 og Express pålagt å løse personlig lisens for alle ombord. Dette gjelder regattaer utenfor egen klubb/forening, og alle regattaer i egen forening der mer enn 1/3 av deltakerne kommer fra andre foreninger. Øvrige kjølbåtklasser er kun pålagt lisens i Norgesmesterskap og kan dermed løse inn en engangslisens.

Melges Norway og Expressklubben gikk sammen og skrev et åpent brev til NSF vedrørende ordningen. Vi er ikke enige i at Express og Melges er de eneste kjølbåtene som pålegges personlig lisens utenom Norgesmesterskap. I det samme brevet ba vi NSF om en dialog rundt lisensordningen, før sesongstart, i håp om å påvirke omfanget. Som nevnt i Seilmagasinet her, hadde NSF styremøte i går der implementering av lisensordningen ble diskutert. Vi har også forstått det slik at vårt brev ble tatt opp.

Melges Norway og Expressklubben venter på respons fra NSF vedrørende brevet og den endelige ordningen. Inntil videre oppfordrer vi alle medlemmer til å vente med å løse inn personlig lisens. Klasseklubbene kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kan.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller kommentarer.

Camilla Foss Hanssen,

Leder, Norsk Expressklubb

Expressklubben Nasjonalt

15/04/2015