Lisenssaken snur og rankinger gjeninnføres

Bakgrunn

I fjor la Norges seilforbund om til en personlig lisensordning for kjølbåtene, slik som lisensordningen for jolleseilere har vært de siste årene. Det ble først foreslått at Express og Melges skulle være lisenspliktige for alle regattaer gjennom hele sesongen, mens øvrige klasser kun var lisenspliktige under Norgesmesterskap. Etter mye motstand fra Expressklubben og Melges Norway ble denne ordningen endret til å lisensbelegge alle klasser som hadde rankingregattaer, noe som ikke gjorde nevneverdig forskjell på det første forslaget. Som et resultat av dette valgte Expressklubben og Melges Norway å avlyse alle rankingregattaer for å frita sine medlemmer.

I høst arrangerte NSF et klasseklubbmøte med evaluering av lisensordningen 2015, samt et forslag til en ny lisensordning 2016 som likestiller alle kjølbåtklasser, uavhengig av rankinger. Den nye lisensordningen sier at kun Norges cup, Norgesmesterskap, Mesternes mester, seilsportligaen og internasjonale regattaer, er lisenspliktige. Utover disse er lisens valgfritt for den enkelt seiler. Mer informasjon om lisensordningen og priser finner dere på forbundets sider.

Hva går lisensen til?

Spørsmålet som oftest blir stilt i forbindelse med lisensordningen, er hva den benyttes til. Dette har vi nå fått et svar på. NSF er helt avhengige av egenfinansiering for å få statlig støtte. Jo større egenfinansiering, jo mer statlig støtte til forbundet. Lisensen er en måte å hente inn egenfinansiering på. Egenfinansieringen bestemmer forbundet selv hvordan de disponerer, altså til drift av organisasjonen, landslaget osv.

Expressklubbens holdning til den nye ordningen

Expressklubben synes det er positivt at NSF har tatt til seg signalene som ble gitt i forkant, og under fjorårets sesong. Spesielt setter vi pris på at alle kjølbåtklasser nå behandles likt. Videre synes vi det er spesielt hyggelig at vi kan gjeninnføre de regionale rankingene uten at dette påvirker våre medlemmer økonomisk.

Fra og med sesongen 2016 vil Østlandsrankingen, Rogalandsrankingen og Hordalandsrankingen gjeninnføres. Egne artikler om hvilke regattaer som inngår i de ulike rankingene vil publiseres på nettsidene i god tid før sesongstart, slik at man kan planlegge for deltakelse i disse.

Da er det, med andre ord, bare å legge ambisjonene for sesongen som kommer.

Si gjerne din mening, eller still spørsmål til denne saken i kommentarfeltet under, eller på mail til post@expressklubben.com

Expressklubben Nasjonalt

22/01/2016