Medlemsliste pr 15.juni

Da flere har etterlyst medlemslisten på nett, legger vi ut båtene som har medlemskap/gyldig klassebevis her, inntil vi får en bedre løsning på medlemslisten. Nye båter som meldes inn utover sesongen, legges inn som kommentarer til dette innlegget.

Rogaland : NOR 17 – NOR 44 – NOR 55 – NOR 70 – NOR 79 – NOR 88 – NOR 142 – NOR 178 – NOR 185 – NOR 187 – NOR 195 – NOR 204 – NOR 222 – NOR 232 – NOR 240 – SWE 638

Hordaland : NOR 62 – NOR 65 – NOR 81 – NOR 128 – NOR 144 – NOR 192 – NOR 219 – NOR 239 – NOR 241 – NOr 246

Østlandet : NOR 1 – NOR 2 – NOR 3 – NOR 21 – NOR 22 – NOR 37 – NOR 42 – NOR 56 – NOR 68 – NOR 95 – NOR 102 – NOR 104 – NOR 121 – NOR 123 – NOR 124 –  NOR 131 – NOR 141 – NOR 151 – NOR 154 – NOR 162 – NOR 176 – NOR 182 – NOR 184 – NOR 189 – NOR 198 – NOR 201 – NOR 212 – NOR 213 – NOR 216 – NOR 225 – NOR 227 – NOR 231 – NOR 234 – NOR 236 – NOR 237 – NOR 242 – NOR 243 – NOR 247 – NOR 248 – NOR 249 – SWE 35 – SWE 727

Expressklubben Nasjonalt

25/06/2012