Møteinnkalling Hordaland Expressklubb 3. des kl. 19.00

Hordaland Expressklubb3
Hei
Kallar med dette inn til møte i Hordaland Expressklubb tysdag 3. desember kl. 1900 i DNB Eiendom sine lokaler i Bryggesporen 1.

Sakliste:
1. Samling av Expressar i Bergensområdet
Sjå vedlagte dokument frå Ran Seilforening:

http://www.expressklubben.com/wp3dotnull/uploads/2013/11/Express-samling-i-Ran-frå-2014.pdf
(fristdatoen 1. desember på side 5 er endra til 15. desember)

2. Informasjon frå andre eintypemiljø i Hjeltefjorden
a) Askøy Seilforening sitt Ynglingmiljø sine planar i 2014 ved Karl Petter Haugen
b) Ran Seilforening sitt F18-miljø sine planar i 2014 ved Trond Aarø
3. Planleggjing av Express-sesongen 2014

Vel møtt!

Spre ordet!


Helsing
Kjell Magnus Økland

Hordaland Expressklubb

kjellmag

22/11/2013