NM og Nordisk – årets Expressarrangement

2014 er i gang og vi beveger oss sakte med sikkert mot ny seilsesong. Over 60 båter er påmeldt årets arrangement, er din?

Camilla Foss Hanssen

18/01/2014