Oslo seilforening stiller med Express Rekrutteringsbåt!

Express er en viktig del av satsningen til Oslo Seilforening, og vi har derfor bestemt oss for å fremskaffe en Express som gjøres tilgjengelig for medlemmer av Oslo seilforening som ønsker å etablere seg i Albin Express klassen.

Oslo Seilforening ønsker å befeste sin posisjon som den største og ledende klubben med fokus på entypeklassen Albin Express. Med sine 15-20 båter hver uke, og med både trener og dommer på banen så ønsker Oslo seilforening å tiltrekke seg up-and-comming team som kan nå langt innen seiling uansett klasse.

Det viser seg at Expressklassen står seg gjennom tidene, og beviste det med sist høsts første mesternes mester regatta, der Oslo seilerne Trygve Leergaard, Esben Keim & Co dro i land bronsemedaljen.

Sesongen nærmer seg nå med stormskritt og en ny båt i Oslo Seilforening er nå tilgjengeliggjort. Det er kommet henvendelser fra flere enkeltpersoner og lag som ønsker å benytte tilbudet for kommende sesong.


Målsettingen med opplegget er tredelt
1.    Sikre at Oslo Seilforening befester sin posisjon som den ledende klubben for Albin Express også i fremtiden.
2.    Øke aktiviteten generelt i båter som allerede har hjemmehavn i Oslo Seilforening.
3.    Bidra til at seilere som ønsker å seile aktivt i Express klassen men ikke har båt eller båtplass får tilgang til å seile i Oslo Seilforening.

Litt om båten:
Båten vil være en Albin Express i god stand med gode resultater fra tidligere år.
Oslo Seilforening har gjort en avtale med et medlem om å disponere hans båt til tirsdagsseilaser og andre regattaer med unntak av Færderseilasen i 2010.
Foreningen dekker kostnader knyttet til leie av båt og båtplass (og muligens noen oppstartkostnader), mens seilerne selv må stå for eventuelle kostnader ved drift og skader etc.
Seilerne må selv dekke kostnader knyttet til evt. reise og påmeldingsavgifter i regattaer, men Oslo Seilforening har tilbud til alle medlemmer om å dekke startkontingent ved deltakelse i NM etter nærmere avtale.
Aktive seilere som også bidrar i foreningen kan også søke støtte fra foreningen etter egne regler (se medlemsfordeler).

Forutsetninger for opplegget:
a)    Seilerne som skal bruke/disponere båten er medlemmer i Oslo Seilforening og representerer foreningen når båten brukes i regatta.

b)    Seilerne skal før sesongstart definere egne målsettinger

c)    Seilerne som skal bruke/disponere båten utnevner ansvarlige for følgende funksjoner:

1.     Vedlikehold og innkjøp/bestilling av nødvendig materiell.

2.     Informasjon, synliggjøre sine aktiviteter på web. Her kan Oslo Seilforenings hjemmesider, Express klubbens hjemmesider, evt. egne hjemmesider og aktiv blogging være aktuelle kanaler.

3.     Skippere, hovedansvarlige for at koordinering av mannskap og sikkerhet, regattainfo, innkaller til trening samt at man følger seilingsbestemmelser etc.

4.     Mannskapskoordinator, utnevnes for å koordinere slik at båten

d)    Det er ønskelig at minimum 6 seilere deltar aktivt gjennom sesongen, det betyr at det skal være en rotasjon om bord i båten, samt mellom andre båter i foreningen (alle skal seile hver gang..)

e)    Tilbudet gis for en sesong av gangen. Oslo seilforenings ambisjon er at man i påfølgende sesong skal se ett nytt Express lag på fjorden i egen båt.

f)     Seilerne som skal delta i opplegget deltar aktivt i vedlikeholdsarbeid på båt gjennom hele sesongen inkludert vårpuss og opplag til høsten.

Info om vedlikehold:
Båten skal pusses og gjøres seilklar uken etter påske. Båten skal primes der det er nødvendig (der en ser plasten kjølen gjennom bunnstoffet). Her må det brukes riktig primer i forhold til bunnstoff. Vi tipper at det er VC17Extra som er brukt. Dette bør en altså fortsette med. Båten skal rubbes der den er gulnet og matt. Den skal poleres og den skal vokses med hardwax avslutningsvis. Videre bør båten vaskes inne og ute. Riggen skal vaskes og alle trinser skal sjekkes og evt. sprayes med siliconlube.

Info om dokumentasjon:
Dokumentasjon er både for å få mer glede av seilingen selv. Men også for at andre kan lære av dem. Dette bør fungere slik at en minimum bør ha en blogg og materiale som er morsomt å følge for andre. Det bør også gi andre rundt mulighet til å gi innspill slik at lærekurven blir bratt og fin. Vi ønsker å se utviklingen.
Litt om målsettinger:
Laget bør sette seg et mål. Deretter bør en lage en terminliste, for å se hvilke regattaer båten skal være med på og hvem som skal være med på de forskjellige. En bør unngå å komme i en situasjon der ikke ting er planlagt.

Koordinator for prosjektet:
Esben Keim, e-post: esben@keim.no, tlf: 91517500, vil være foreningens koordinator av prosjektet, og påmelding og henvendelser bes gjort til ham. Sett gjerne foreningens adresse i kopi: post@osloseilforening.no

Ønsker du å være med på denne satsingen så send en mail til Esben nå !
Sesongen er som sagt rett rundt hjørnet – og skal dere være med på dette sinnykt bra tilbudet bør du svinge dere!

Mathias Friis

26/03/2010