Pakkepris komplett 2009 Quantum seil til Express (NOR236)

Pakkeprisen om du kjøper seilene samlet er kr. 26.000,- (ref. annonsen under)

Navn : Esben Keim
Telefon : 91517500
Email : esben@keim.no
inlagt : 05.10.2009 13:28:40

Gorm

07/12/2009