Problem med påmeldingen på Seilmagasinet……er nå fikset !

Vi har fått tilbakemelding fra enkelte som forsøker å melde seg på til NM at de ikke fikk meldt seg på pga at påmeldingsfristen er utgått. Dette skal nå være ordnet av Seilmagasinet. Ny påDersom det mot formodning skulle være videre problemer, vennligst si fra her slik at vi kan få viderformidlet beskjed.

Vi er nå 28 båter påmeldt til NM.  Antallet steg en del rundt opprinnelig påmeldingsfrist 14/8 og det er bra. Men vi ser helst at mange, mange flere melder seg på og deltar i årets største begivenhet i Expressklassen.

Adressen er fortsatt : Seilmagasinet.no

Expressklubben Nasjonalt

16/08/2011