Referat – Årsmøte – Norsk Expressklubb Region Rogaland

Express-seilere,
Under følger referat fra årsmøtet forrige uke. Takk for engasjement og stort fremmøte!
Mvh.
Øyvind

REFERAT FRA ÅRSMØTE

Norsk Expressklubb Region Rogaland

Sted:         Stavanger Seilforening, Sølyst

Tid:           Onsdag 11. november 2015, kl. 18:00

Tilstede:   Representanter fra totalt 16 ulike båter.

 

Saksliste

 • Statutter for Norsk Expressklubb Region Rogaland

Forslag til statutter for Norsk Expressklubb Region Rogaland ble distribuert til og gjennomgått av styret.

Forslag til statutter for Norsk Expressklubb Region Rogaland ble enstemmig vedtatt.

 •  Bekreftelse av valg av flåtekaptein. Valg av nye styremedlemmer

Styret har i 2015 bestått av Arne Rise og Skjalg Thunes som begge fortsetter ytterligere ett år. Øyvind Henriksen har fungert som flåtekaptein siden NM i Stavanger.

Alexander Viste ble foreslått som nytt styremedlem av årmøtet.

Forslag til nytt styre ble enstemmig vedtatt.

Styret for 2016:

Flåtekaptein: Øyvind Henriksen (valgt for 2 år)

Styremedlem: Arne Rise (ikke på valg, 1 år)

Styremedlem: Skjalg Thunes (ikke på valg, 1 år)

Styremedlem: Alexander Viste (valgt for 2 år)

En stor takk rettes til Arne Rise for hans strålende innsats som flåtekaptein over flere år!

 • Tilbakemelding fra Norsk Expressklubb

Styre orienterte om siste nytt fra Norsk Expressklubb.

 •  Evaluering av sesongen 2015

En liten oppmerksomhet ble gitt til hhv. Andre Tandrevold (Fars Cortina) som vinner av onsdagsserien vår og høst og Alexander Viste (Fru Viste) som vinner av KM og beste lokale båt under NM.

 • Presentasjon av innspill til Gandsfjord Seilforening for onsdagsregattaene

Basert på innspill underveis i 2015 sesongen, hadde styret utarbeidet et utkast til innspill til Gandsfjord Seilforening som ble gjennomgått.

Årsmøtet uttrykte stor støtte for forslaget såfremt det lar seg løse under ‘paraplyen’ til onsdagsregattaen.

Årsmøtet gav styre fullmakt til å forfølge dette med Gandsfjord Seilforening.

 • Tanker for vintersamlinger 2015/2016

Styret har satt av følgende datoer til vintersamlinger vinteren 2015/2015:

 1. januar;
 2. februar;
 3. mars; og
 4. april.

Det er mulig at Norsk Expressklubb kan bidra med resursser til en eller to samlinger.

Under årsmøte ble det foreslått flere andre tema ønskes belyst:

Start og startprosedyre; banelegging; demonstrasjon av Raceqs; kappseilingsregel; seiltrim; utstyrsplassering/teknisk oppsett av båten; taktikk; trimming av mast.

Styret tar innspillene med seg i planleggingen av vintersamlingene.

 • Tanker for ranking 2016

Styret presenterte mulige alternativer for ranking i 2016 gitt at Norsk Expressklubb kommer til enighet med Seilforbundet om lisens.

Styrets hovedalternativ til ranking for 2016 ble enstemmig vedtatt, gitt enighet knyttet til lisens.

Ranking for 2016 vil omfatte følgende regattaer:

 • Onsdagsregatta, vår 2016
 • Onsdagsregatta, høst 2016
 • KM Express
 • Stavangerseilasen
 • North Sails Tune-up 2016

Rune Kartveit henvendte seg på vegne av Stavanger Seilforening til express-seilerne med en forespørsel om hvorvidt en frivillig person kunne påta seg arrangementet av North Sails Tune-up.

Interesserte kan melde seg til Rune Kartveit (rka@statoil.com).

 • Kontaktdata og kommunikasjon
  1. Oversikt over båter i Region Rogaland
   Styret har arbeidet for å få en oversikt over båter og mannskap i nord- og sør-fylket.
   Alle nye eller solgte båter bør varsles til styret.
  2. Hjemmeside
   Styret bruker Norsk Expressklubbs hjemmeside til å publisere nyheter under området tilegnet Rogaland (http://www.expressklubben.com/category/nyheter/rogaland/).
  3. Facebook
   Styret publiserer også nyheter via Facebook hvor det er en gruppe for Norsk Expressklubb (Expressklubben – Norge) og Norsk Expressklubb Region Rogaland (Expressklubben – Rogaland).
  4. E-post
   En generisk epostadresse (expressklubbenrogaland@gmail.com) har blitt opprettet som kontaktpunkt for kommunikasjon og for å ivareta historikk i klubben.
 •  Annet

Følgende saker ble bragt frem under ‘Annet’:

 • Vinterregatta
  Det ble uttrykt et ønske om en eller flere regattaer i løpet av vinteren. Årsmøtet ga stor støtte til dette.
  Styret vil undersøke hvilke muligheter som finnes for felles seiling i løpet av vinteren.
 • Gandsfjord Seilforenings 2015 premieutdeling
  Det minnes om Gandsfjord Seilforenings premieutdeling desember. Møt opp!
 • Låne båt til NM
  Det ble spurt hvorvidt det vil være mulig å låne båt til NM 2016.
  Flåtekaptein vil ta dette opp med Norsk Expressklubb.
 • Rotere mannskap
  Årsmøtet hadde en diskusjon knyttet til rotering og supplering av mannskap. Den enkleste kanalen for å be om ekstra mannskap eller å tilby egne tjenester vil være Facebook. «Hospitering» på andre båter ses på med stor velvilje og avtales direkte med gjeldende båt.

 

På vegne av styret,
Øyvind Henriksen

Expressklubben Region Rogaland

18/11/2015