Referat fra styremøte 1. november 2011

 

 

 

Tilstede : Gorm Søby, Jan Fredrik Knudsen, Mathias Friis og Trond S. Førde

SAK 1 : Avstemming over innkommet forslag fra Leif K. Garvik om å splitte NM og NoM.

Styret stemmer mot å splitte NM og NoM i 2012. Styrets begrunnelse er at man ved å splitte disse to mesterskapene vil få lavere deltagelse i begge enn om man kjører ett samlet mesterskap. Pr idag henger NM høyere statusmessig i det norske Expressmiljøet, og det samme ser man i Sverige.

Under samme sak, vedtok styret etter forslag fra leder at NM skal gå på rundgang mellom østlandet, Hordaland og Rogaland, slik at hver region er sikret NM hvert 3dje år. Kravet fra styret er imidlertid at hver region kan fremvise 20 betalende medlemmer i forhenværende og inneværende sesong, slik at man er garantert at NM statusen opprettholdes.

Sak 2 : Styrets sammensetting f.o.m. neste årsmøte.

    1. Organisasjonskart oversendes valgkomite snarest. Trond setter sammen et organisasjonskart som oversendes valgkomiteen. Styret vil fra årsmøtet 2012 bestå av leder, nestleder (PR sjef), økonomiansvarlig, webansvarlig og 3 styremedlemmer (flåtekapteiner Østlandet, Hordaland og Rogaland). Alle stillinger bortsett fra de 3 sistnevnte er på valg.  
    2. Forslag til evt kandidater/gjenvalg som skal fremmes for valgkomite. Mathias ønsker å bli sittende som PR/nestleder. Gorm ønsker å bli sittende som webansvarlig. Trond ønsker å sitte som leder. Flåtekapteiner sitter som styremedlemmer. Forslag til økonomiansvarlig må sendes valgkomite, evt kandidater til andre styreverv.

Sak 3 : Tidspunkt for årsmøte 2012.

Årsmøtet 2012 blir 7. februar kl 19.00 på Mediafront i Sandakerveien.

Sak 4 : Medlemsstatus og økonomi

Norsk Expressklubb har pr 01.11.11 58 betalende medlemmer. Klubbens økonomi ansees som sunn med en saldo på 41.716,-

Sak 5 : GPS i regatta

Når det gjelder spørsmålet rundt GPS i regatta (sett i lys av diskusjonen etter det ugyldige vedtaket gjort av siste generalforsamling), har styret i Norsk Expressklubb valgt å følge modellen fra Sverige, der man så snart årets terminliste foreligger, i hver enkelt region velger ut de regattaene hvor man ønsker å bruke GPS. Disse regattaene offentliggjøres så på web slik at alle seilere vet hvilke regattaer man kan benytte GPS. Med GPS forstås også Velocitek/starter.

Kommentar fra leder pr 24/11 : på det svenske X-race tv (www.expresseglare.nu) ble det diskutert bruk av GPS i regatta. Den svenske regelansvarlige skal se på dette i løpet av vinteren, så får vi se om det blir forandringer av dette i klassevedtektene. Frem til det skjer vil overnevnte gjelde.

Møtet avsluttet 20.30

Trond S. Førde

Leder

Expressklubben Nasjonalt

24/11/2011