Referat fra styremøte 10. april 2012

STYREMØTE NORSK EXPRESSKLUBB 10.04.12

 

 

Tilstede : Trond S. Førde, Carl-Olav Wickmann (skype), Hallgrim Ludvigsen (skype), Morten Aagaard, Randi Wøien. Styret er iht klubbvedtektene § 4 pkt 3 beslutningsdyktig.

Møte åpnet kl 19.00

MØTEAGENDA :

 1. Konstituering av styret 

Styrets sammensetning er som følger :

Leder :                   Trond Sverre Førde

Nestleder :             Carl-Olav Wickmann

Kasserer :              Randi Wøien

PR :                       Mathias Friis

Webansvarlig :       Gorm Søby

Flåtekaptein Øst :   Morten Aagaard

Flåtekaptein Rog :  Hallgrim Ludvigsen (m/ Arne Libiech Riise som vara – ny flåtekaptein)

Flåtekaptein Hord : Carl-Olav Wickmann

 1. NM/NoM 2012 – status.

Banevalg : Styret går inn for å beholde siste års banevalg, dvs Start – toppmerke – offsetmerke – bunnmerke m/gate og slør inn mot mål etter 2 lens. Imidlertid vil vi vurdere den svenske modellen, som skal benyttes under SM i Varberg i 2012, for NM i 2013. Morten vil være kilde under evalueringen, da hans team skal delta i Varberg.

Sosialt : Vi satser på en fest på lørdag. I og med at 3 andre klasser vil seile sine mesterskap parallelt med oss, regner vi med at Tønsberg seilforening har noe planlagt. Randi m/mannskap vil involvere seg med Tønsberg seilforening ang dette.

Overnatting : Trond tar kontakt med Tønsberg seilforening angående overnattingsmuligheter, og sprer dette på web.

Styret vil jobbe med organisert slep for båter i indre Oslofjord, samt prisavtaler på Moss-Horten og Sandefjord-Strømstad forbindelsene.

Startkontingent : det må utredes hvordan Tønsberg seilforening organiserer påmeldings-service, og om hvem som bestemmer startkontingenten.

 1. Innkreving av medlemskontingent for 2012 (forfall 15.05) – utsendelse av stickers.

Vi har satt oss ett ambisiøst mål om 100 medlemmer i 2012, ut fra positive signaler fra de forskjellige regionene. Fristen for innbetaling av medlemskontingent er 15 mai. Utsending av stickers til klassebevis og mast vil bli sendt ut noen dager etter 15 mai.

 1. Reisestøtte 2012 – søknadsfrister

Styret går inn for støtte til fellestransport / hengerleie i stedet for individuell støtte. Dette begrunnes i at man kan få flere båter for samme sum ved å for eksempel arrangere slep mellom Bergen-Stavanger og/eller indre-ytre Oslofjord. På denne måten sikrer vi flere deltakere i større regattaer.

 1. Medlemsstatus og økonomi

Trond fremskaffer siste medlemsliste fra 2011. Randi lager ny medlemsliste etter utløp av frist for betaling av medlemskontingent. Samme medlemstall som i fjor, innbringer ca 23.000,- i inntekter, mens vårt mål på 100 medlemmer vil gi 35.000,- i inntekter. Klubben har pr 1/1/12 ca 37.000,- på bok.

 1. Webløsningen

Styret ønsker at statisk info, for eksempel fakta om Expressen, klassevedtekter, klubbvedtekter, trimguider, terminlister osv skal kunne ligge statisk på vår webside. Er dette mulig i den wordpress versjon vi har nå ? Gorm sjekker opp i dette og kommer med tilbakemelding/utbedrer hvis mulig dette snarest.

 1. Innkomne forslag

 

  1. Forslag fra Hordaland om tilskudd til rankingpremier.

Styret vedtok at hver region skal få 1.000,- til rankingpremier, samt få en halvmodell som vandrepremie til rankingen i alle våre 3 regioner.

  1. Forslag fra Østlandet v/Aagaard ang østlandsranking

Morten presenterte sin ide for en ranking på østlandet. Det ble gitt innspill fra Hallgrim og Carl-Olav på hvordan rankingene i Rogaland og Hordaland har blitt avviklet. På østlandet blir det jobbet mot en ranking der følgende 4 eller 5 regattaer skal gjelde :

1 tirsdagsregatta i Oslo seilforening

1 onsdagsregatta i Bundefjorden seilforening

Færderseilasen

NM

Hankø Race Week (muligens)

Morten jobber videre med denne saken.

 

Møtet ble hevet kl 21.00.

Expressklubben Nasjonalt

15/04/2012