Referat fra styremøte 15. oktober

REFERAT STYREMØTE 15.10.2012

 

Møtet åpnet kl 19.05.

 

Til stede : Morten Aagaard, Randi Wøien, Gorm Søby, Trond Sverre Førde, Arne L. Riise (skype), Carl Olav Wickmann (skype).

 

 1. Evaluering av NM/NoM. Sette regattaføringer for NM arrangør.

 

Arnes forslag til føringer kommenteres og finskrives. Arne tar på seg redaktøransvaret. Tanken er at sportslig kvalitet må sikres, for eksempel ved å ha en dedikert regattasjef pr klasse, dersom flere klasser har mesterskap samtidig. Etter dansk modell, vil man forsøke å få inn søndag som reservedag. Banevalg skal være med i føringene.

 

 1. NM arrangør og tidspunkt 2013

 

Vestlandet holder NM 2013. Hordaland står for tur, men det har kommet ytringer om at man sliter med å finne en forening som kan påta seg arrangementet i Hordaland grunnet andre, store arrangementer. Carl-Olav tar kontakt med foreningene og sjekker opp dette. Arne L. Rise sjekker opp med foreninger i Rogaland dersom NM må overføres Rogaland. Det skal komme søknad fra foreningene til Norsk Expressklubb innen 31.10. Tidspunkt for NM 2013 blir helgen i uke 32 eller 35. Det har i tillegg kommet inn søknad fra Åsgårdstrand seilforening. Denne prioriteres bak Vestlandet.

 

 1. Medlems- og økonomistatus. Oppsett av budsjett for 2013 ?

 

Pr 01.09.12 har Norsk Expressklubb 82 medlemmer og kr 69.589,78 på bok. Dette er bra med tanke på fjorårets medlemstall på 58, og langt på vei mot målet om 90 medlemmer inneværende år. Vedrørende bruk av klubbens midler, vil styret sjekke opp flagg til innkjøp for medlemmer (Gorm), samt innkjøp av en spinnaker til utlodning under NM 2013 (Morten). Styret har vedtatt å sette av kr 10.000,- årlig for å gjøre kostnadene ved NM deltakelse lavere, det være seg kranutgifter, transportutgifter, eller lignende. Tidligere vedtatte bidrag til rankingpremier (kr 1000,-) overføres regionene snarlig. Det har dessverre ikke ennå lykkes å få tak i halvmodeller til rankingpremier. Trond jobber videre med saken. Det vil også bli forsøkt å skaffe ett eller flere sponsorat til NM arrangementer. Dette må sjekkes mot NSF om hvordan retningslinjene er vedrørende sponsing av arrangementer (Mathias).

 

 1. Seilnummersystem. Beholde det nasjonale, eller bytte til byggenummersystemet ?

 

Med 5 mot 1 stemmer, vedtar styret å gå over til byggenummersystemet. Overgangen må gjøres så

smidig som mulig. Man oppfordrer aktive i Expressmiljøene om å hjelpe i prosessen. Klasseklubben vil ta kontakt med forskjellige seilmakere og forsøke skaffe rimelige priser på nye nummer. Det vil også bli organisert bytting av seilnummer samtidig med registrering av seil under NM 2013. Klasseklubben oppfordrer de mest aktive til å ha nytt seilnummer på plass til sesongstart 2013.

 

 1. Innkomne forslag

 

  1. Forslag fra Arne L. Rise om innkjøp av reservedeler i hver region.

 

Forslaget blir ikke vurdert som praktisk gjennomførbart, da det vil realisere mye av klubbens penger i utstyr, samt at det krever mye administrasjon.

 

  1. Forslag fra Trond S. Førde om å vekke Expressklasse i HRW til live.

 

Med NM 2013 på vestlandet er det behov for å få inn en regattahelg for Expressene på østlandet. Da har man en gylden mulighet til å gjenreise Expressen som klasse under HRW. Hankø Race Week er ett strålende arrangement som bør prioriteres i østlandsregionen. Det viktigste blir å ha 5-6 båter ”bankers” som melder seg på så fort påmeldingen åpner. I tillegg til det må dette markedsføres godt via web og facebooksiden.

 

  1. Forslag fra Arne L. Rise om egen ”nykommer” premie.

 

Det var støtte i hele styret til dette. Premien vil bli en U25 premie, a la det Melges 24 har under sitt NM. I tillegg oppnevnes en pris for beste jentebåt, der kriteriet er at det skal være minimum 2 jenter om bord hvor av en av de skal være rorkvinne. Det blir også oppsatt en spesial/hederspris som utdeles når styret i Norsk Expressklubb finner det rimelig.

 

  1. Forespørsel fra Oslo seilforening om å få arrangere NM i 2014.

 

Styret vedtar at Oslo seilforening får NM 2014 i sammenheng med 200 års jubileumet for norsk seilsport.

Expressklubben Nasjonalt

05/11/2012