Referat fra styremøte 28. januar 2013

REFERAT FRA STYREMØTE 28.01.13

 

Møtet åpnet kl 19.10.

 

Tilstede : Randi Wøien, Mathias Friis, Morten Aagaard, Carl Olav Wickmann (skype) og Trond Sverre Førde. Styret er beslutningsdyktig.

 

  1. Referat fra styremøte 15.10.12

 

Pkt 1 : Utkast for føringer for NM arrangør er gjort ferdig av Arne og vil bli sendt arrangør etter at styret har godkjent de.

 

Pkt 2 : Bergens seilforening er gitt NM arrangementet for 2013. Datoene for NM er fastsatt til 30.august – 1. september.

 

Pkt 3 : Medlemstall er uforandret siden forrige møte. Det har blitt utbetalt penger til flåtekapteinene for rankingpremier. Det har enda ikke lykkes finne vedkommende som lager halvmodeller av Expressen (vandrepremier).

 

Pkt 4 : Bytte av seilnummersystem har gått fint så langt. På østlandet har det blitt byttet nummer på samling hos North og internt i foreninger. Hordaland planlegger arrangere en kveld med bytting. Status i Rogaland foreløpig uviss.

 

Pkt 5 : Markedsføring av HRW har båret frukter. Det er relativ stor interesse rundt regattaen på østlandet. Foreløpig har man fått positive tilbakemeldinger fra ca 10-12 båter.

 

  1. Status NM 2013, sponsing, deltakere, arrangement

 

Carl Olav informerte om at arrangementskomiteen er fastsatt, men at de ikke har utpekt en arrangementsansvarlig innad enda. Regattasjef vil være Leif Sandtorv. Nøsteboden er booket for festen på lørdagskvelden.

15 båter er klar pr i dag. Vil sette opp pool av båter som kan være tilgjengelig til leie/lån. Det vil bli utsendt jevnlige rapporter om fremgang/nyheter rundt NM til styret. Dette vil bli også utsendt sammen med annen info som nyhetsbrev til medlemmene. Årsmøtet 2013 vil bli på fredag 31. august kl 19.00 under NM. Bergens seilforening ordner lokaler til dette.

Vi kjøper en spinnaker av North for 8000,- (rød). Denne går på omgang mellom lederbåtene under NM, og gis senere til Norgesmesteren.

 

  1. Omlegging til ny webløsning

 

Styret velger å beholde wordpress. Begrunnelsen for dette er de investeringer som er gjort på siden, det er en god kanal med mange treff og har god brukervennlighet. Det er viktig at vi har en webside som markedsfører klubben godt. Vi må imidlertid få inn en redaktør som vedlikeholder denne og sørger for godt redaksjonelt innhold. Vi må også strukturere om siten etter styrets ønske, slik at den blir mer oversiktelig. Mathias sender over flytskjema til Trond som så går gjennom sitens oppsett, og kommer med forslag til forandringer og hvilken statisk info som skal ut på siten. Det skal være en Facebooklenke på hovedsiden, samt egen NM side med info rundt NM arrangement.

 

  1. Innspill til Svenske Expresseglare vedrørende ny vektbegrensing.

 

Norsk Expressklubb støtter svenskenes løsning på vektbegrensing. Trond sender mail til Svenske Exprresseglare om dette. Trond sender søknad til NSF tekniske utvalg om å få innføre vektbegrensing i klassevedtektene.

 

  1. Norske klassevedtekter / søknad om å få Expressen Skandinavisk godkjent.

 

I og med at Expressen ikke er internasjonalt eller Skandinavisk godkjent, er den å regne som en nasjonal klasse som skal ha egne klassevedtekter. For å slippe godkjennelse hos NSF tekniske utvalg ved hver endring av klassevedtektene, kan man ved å få Skandinavisk godkjennelse av klassen holde seg til ett sett vedtekter uansett land man seiler i. Trond følger dette opp mot Svenske Expresseglare og Dansk Expressklub.

 

  1. Innkomne forslag

 

Det forelå ingen innkomne forslag til styret.

 

Møtet hevet kl 21.45

Expressklubben Nasjonalt

04/02/2013