Regelendringer fra 2010

KAPPSEILINGSREGLENE FOR 2009 – 2012 Endringer gjeldende fra 1. januar 2010 Som et resultat av beslutninger fattet av ISAF Racing Rules Committee og ISAF Council under den årlige ISAF konferansen i november 2009, vil det være flere endringer til Kappseilingsreglene for 2009-2012 og disse gjelder fra 1. januar 2010. Endringene vises i detalj under. Endrede regler – med endringene fremhevet Ord som er strøket fra en regel er skrevet med fete typer og dobbel gjennomstrekning og ord som er tilføyd er skrevet i fete typer med understrekning.

Regel 18.2(c):
(c) Når en båt er pålagt å gi plass-ved-merket under regel 18.2(b), skal den fortsette å gjøre det selv om en overlapp senere brytes eller en ny overlapp begynner. Men, hvis noen av båtene passerer vindøyet, eller hvis båten med krav på plass-ved-merket passerer vindøyet eller forlater sonen, slutter regel 18.2(b) å gjelde.

Definisjon Hindring:
Hindring En gjenstand en båt ikke kunne passere uten en vesentlig kursendring, hvis den seilte rett mot den og en av sine skroglengder fra den. En gjenstand som bare kan passeres sikkert på en side og et område som er betegnet slik i seilingsbestemmelsene er også hindringer. Men en båt som kappseiler er ikke en hindring for andre båter med mindre de skal holde av veien for den, gi den plass oller plass-ved-merket eller, hvis regel 22 gjelder, unngå den. Et fartøy under vei, inkludert en båt som kappseiler, er aldri en vedvarende hindring.

Definisjon Part:
Part En part i en høring: en protesterende; en påprotestert; en båt som søker godtgjørelse eller som det blir søkt om godtgjørelse for av regattakomiteen eller som blir vurdert av protestkomiteen under regel 60.3(b); en regattakomité som handler under regel 60.2(b); en båt eller deltager som kan bli straffet under regel 69.1; en regattakomité eller en organiserende myndighet i en høring under regel 62.1(a).

Appendiks B, Regel B3.1(c):
Regel 18.2(c) er endret til Når et brett er pålagt å gi plass-ved-merket under regel 18.2(b), skal det fortsette å gjøre det selv om deretter en overlapp brytes eller en ny overlapp begynner. Men, hvis noen av brettene brettet med krav på plass-ved-merket passerer vindøyet slutter regel 18.2(b) å gjelde.

Appendiks C, regel C2.12 (en ny regel):

C2.12 Regel 18.2(e) er endret til ‘Hvis en båt fikk en indre overlapp fra klar aktenom og den ytre båten ikke har vært i stand til å gi plass-vedmerket fra det øyeblikk overlappen begynte, behøver den ytre båten ikke gi plass-ved-merket.’

Appendiks J
J1.2 Kunngjøringen skal inkludere de av de følgende opplysninger som vil gjelde og som vil kunne hjelpe deltagere til å avgjøre hvorvidt de skal delta i stevnet, eller som gir andre opplysninger de vil trenge før seilingsbestemmelsene er tilgjengelige: (2) at deltagerreklame vil være begrenset til Kategori A eller at båter vil bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet (se ISAF Regulation 20) og annen informasjon vedrørende Regulation 20;

J2.2 Seilingsbestemmelsene skal inkludere de av de følgende som vil gjelde: (1) at deltagerreklame vil være begrenset til Kategori A (se ISAF Regulation 20) og annen informasjon vedrørende Regulation 20;

Appendiks K
2 REKLAME Se ISAF Regulation 20. Ta med annen gjeldende informasjon vedrørende Regulation 20. 2.1 Deltagerreklame vil være begrenset til Kategori A.som følger: ______. Se ISAF Regulation 20.3(d)20. 2.2 Båter kan [skal] [kan] bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. Appendiks L Se ISAF Regulation 20.3(d)20. Sett inn nødvendig informasjon om reklamemateriellet. 21 REKLAME Båter [skal] [kan] vise reklame levert av den organiserende myndighet som følger: ______.

Enrede regler – uten fremhevinger
Her er rene kopier av de endrede reglene. Regel 18.2(c): (c) Når en båt er pålagt å gi plass-ved-merket under regel 18.2(b), skal den fortsette å gjøre det selv om en overlapp senere brytes eller en ny overlapp begynner. Men, hvis båten med krav på plass-ved-merket passerer vindøyet eller forlater sonen, slutter regel 18.2(b) å gjelde. Definisjon Hindring: Hindring En gjenstand en båt ikke kunne passere uten en vesentlig kursendring, hvis den seilte rett mot den og en av sine skroglengder fra den. En gjenstand som bare kan passeres sikkert på en side og et område som er betegnet slik i seilingsbestemmelsene er også hindringer. Men en båt som kappseiler er ikke en hindring for andre båter med mindre de skal holde av veien for den eller, hvis regel 22 gjelder, unngå den. Et fartøy under vei, inkludert en båt som kappseiler, er aldri en vedvarende hindring. Definisjon Part: Part En part i en høring: en protesterende; en påprotestert; en båt som søker godtgjørelse eller som det blir søkt om godtgjørelse for av regattakomiteen eller som blir vurdert av protestkomiteen under regel 60.3(b); en regattakomité som handler under regel 60.2(b); en båt eller deltager som kan bli straffet under regel 69.1; en regattakomité eller organiserende myndighet i en høring under regel 62.1(a). Appendiks B, regel B3.1(c): Regel 18.2(c) er endret til Når et brett er pålagt å gi plass-ved-merket under regel 18.2(b), skal det fortsette å gjøre det selv om deretter en overlapp brytes eller en ny overlapp begynner. Men, hvis brettet med krav på plass-ved-merket passerer vindøyet slutter regel 18.2(b) å gjelde. Appendiks C, regel C2.12 (en ny regel): C2.12 Regel 18.2(e) er endret til ‘Hvis en båt fikk en indre overlapp og den ytre båten ikke har vært i stand til å gi plass-ved-merket fra det øyeblikk overlappen begynte, behøver den ytre båten ikke gi plass-ved-merket.’ Appendiks J J1.2 Kunngjøringen skal inkludere de av de følgende opplysninger som vil gjelde og som vil kunne hjelpe deltagere til å avgjøre hvorvidt de skal delta i stevnet, eller som gir andre opplysninger de vil trenge før seilingsbestemmelsene er tilgjengelige: (2) at deltagerreklame vil være begrenset eller at båter vil bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet (se ISAF Regulation 20) og annen informasjon vedrørende Regulation 20; J2.2 Seilingsbestemmelsene skal inkludere de av de følgende som vil gjelde: (1) at deltagerreklame vil være begrenset (se ISAF Regulation 20) og annen informasjon vedrørende Regulation 20; Appendiks K 2 REKLAME Se ISAF Regulation 20. Ta med annen gjeldende informasjon vedrørende Regulation 20. 2.1 Deltagerreklame vil være begrenset som følger: ______. Se ISAF Regulation 20. 2.2 Båter [skal] [kan] bli pålagt å vise reklame valgt og levert av den organiserende myndighet. Appendiks L Se ISAF Regulation 20. Sett inn nødvendig informasjon om reklamemateriellet. 21 REKLAME Båter [skal] [kan] vise reklame levert av den organiserende myndighet som følger: ______.

les også på http://www.seiling.no/nyhetsarkiv/Sider/Regelendringer2010.aspx

Mathias Friis

01/02/2010