Regionale rankinger avlyses

Som en konsekvens av NSF sin lisensordning, har styret i Expressklubben enstemmig vedtatt å avlyse alle regionale rankinger i klassen. Den vedtatte lisensordningen sier at alle klasser som har en regional og/eller nasjonal ranking er lisenspliktige, herunder Express, Melges, Knarr og ORCi. Det vil være regattaene definert inn i de aktuelle rankingene som er de lisenspliktige regattaene. Norgesmesterskap er lisenspliktig for alle klasser.

Styret i Expressklubben er uenig i at klasseklubbenes egne initiativer, som drives utelukkende av klasseklubbene, skal være det som definerer klassen  som lisenspliktig. Vi ønsker også at alle kjølbåtklasser skal behandles likt av NSF. I samarbeid med Melges Norway har vi sammen gitt tilbakemelding til NSF med våre synspunkter rundt lisensordningen. Vi har likevel ikke lyktes med å oppnå en ordning som vi opplever som rettferdig mellom kjølbåtklassene.

Avlysningen av de regionale regattaene betyr at seilere i Expressklassen kun er lisenspliktige ved Norgesmesterskap, i likhet med øvrige kjølbåtklasser. I Norgesmesterskap kan man velge å løse en engangslisens. Utover Norgesmesterskap er lisens valgfritt for alle medlemmer i Expressklubben og kan kjøpes på NSF sine sider.

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller tilbakemelding rundt regionale regattaer og/eller lisensordningen.

 

Camilla Foss Hanssen
Leder Norsk Expressklubb
Tlf: 917 54 220

Expressklubben Nasjonalt

09/05/2015