Sammendrag – Årsmøte – Expressklubben Region Rogaland – Onsdag 19. oktober 2016

Express-seilere,

Takk til alle fremmøtte under gårsdagens årsmøte.

Nytt styre vil bestå av:
– Øyvind Henriksen (Flåtekaptein)
– Alexander Viste
– Arne Rise
– Håkon Veholmen

Stor takk til Skjalg Thunes for sine 6 års innsats.

Presentasjon fra møtet følger vedlagt, inkl. innspill gitt i møtet (markert i rødt).
20161019_arsmote_expressklubbenregionrogaland

Mvh. Øyvind

Expressklubben Region Rogaland

20/10/2016